Stormrådet: Det var stormflod

Stormrådet kalder oversvømmelserne i dele af Limfjorden for stormflod og giver nu mulighed for at søge erstatning.

Naboer til Limfjorden får nu mulighed for at få erstatning, hvis de blev ramt af oversvømmelser under stormen i sidste weekend - og hvis skaderne ikke dækkes af forsikringsselskaberne.

Det særlige Stormråd afgjorde på sit møde torsdag, at der var tale om stormflod, da vandstanden fra den 25. til den 28. november steg i dele af Limfjorden og i det nordøstlige Sjælland.

I Limfjorden drejer det sig om området fra Oddesundbroen til Aggersundbroen - erstatninger udbetales efter stormflodsordningen og kan søges af både private og virksomheder.

Stormrådet understreger i en pressemeddelelse, at man ikke er sikker på at få erstatning, selv om man har været ramt af oversvømmelser i de nævnte områder. Der er flere begrænsninger i loven - blandt andet hvis man har undladt at begrænse skaderne.

Læs mere om muligheden for at få erstatning - og reglerne om selvrisiko på Stormrådets hjemmeside.