Stormråd: Skovejere får erstatning

Stormrådet har netop besluttet, at de skov- og plantageejere, der blev ramt af stormen Bodil, har ret til at søge om tilskud til genplantning.

Der var stormfald i Danmark, da stormen Bodil ramte d. 5. december 2012. Det har Stormrådet netop besluttet. Det betyder, at skovejere nu kan få tilskud til genplantning af de skove, der faldt under stormen.

Stormfaldserklæringen gælder også efterårsstormen d. 28. oktober. Dermed ændrer Stormrådet altså den beslutning, der blev truffet d. 8. november

om, at der ikke var stormfald d. 28. oktober.

Stormfald er, når kraftig vind forårsager såkaldte fladefald, hvor større arealer i en skov vælter eller knækker. Der kan fra Stormrådet ydes tilskud til oprydning og gentilplantning af private skove, der er væltet som følge af kraftig vindpåvirkning.

- Vi har afgjort, at der var tale om stormfald i hele landet, fordi omfanget af væltede og knækkede træer efter stormen den 5. december 2013 oversteg ét års hugst i Vestjylland. Sammenhængen mellem stormene i oktober og december 2013 betyder, at skovejere, som er ramt af disse storme, nu har mulighed for at ansøge om tilskud til gentilplantning af den væltede skov, siger formand for Stormrådet, Karen Westerbye-Juhl.

De økonomiske konsekvenser for skovene er ifølge Dansk Skovforening alvorlige, og skovenes direkte tab skønnes at være i omegnen af 300 millioner kr.

02:39 Luk video