Store indtægter til fiskerne

Dansk fiskeri havde i 2011 den største bruttoindtjening i næsten 10 år.

Der er i perioder langt mellem de positive overskrifter om dansk fiskeri, men 2011 var et godt år for erhvervet.

De danske fiskere solgte i 2011 fisk for 3,2 milliarder kroner, hvilket er den største bruttoindtjening i siden 2002..

- Det er glædeligt, at dansk fiskeri får flere penge i kassen midt i en krisetid, og der er god grund til at rose, at fiskerierhvervet i vanskelige tider har været i stand til at få flere penge for deres fisk, siger fødevareminister Mette Gjerskov (S).

Den flotte indtjening skyldes først og fremmest stigende priser på en række af de vigtigste konsumfisk - altså fisk til fødevarer.


Læs flere artikler fra Midt- og Vestjylland eller i kategorien Erhverv.