Store forskelle på trafikulykker: Midt- og Vestjylland halter efter

Der er store forskelle på trafikulykker i politikredsene, og selv om færre kommer til skade i Midt- og Vestjylland trækker politikredsen op på andre tal.

Færre personer kommer til skade i trafikken i Midt- og Vestjylland, men flere bliver dræbt end i andre politikredse, og der er også en stigning i antallet af materielle skader samt spiritusulykker. Det viser en ny rapport fra Vejdirektoratet om trafikulykker i landets 12 politikredse.

På landsplan har der fra 2013 til 2017 været et fald i antallet af dræbte og tilskadekomne i trafikken på syv procent. De fleste politikredse, og altså til dels også den midt- og vestjyske, følger denne udvikling, men der er store forskelle i landets politikredse.

- Der er mange regionale forskelle, som kan spille ind. I byerne er der fx mange lette trafikanter og mange krydsningspunkter mellem trafikanterne, så selv mindre fejl kan få konsekvenser for, om ulykken sker, og hvor alvorlig den bliver. På landevejene opstår ulykkerne af andre årsager og har en tendens til at være mere alvorlige, siger Marianne Foldberg Steffensen, leder af Vejdirektoratets trafiksikkerhedsafdeling.

Flest dræbte i trafikken

Selv om der i Midt- og Vestjyllands Politikreds er sket et fald i antallet af personskadeulykker, så er andelen pr. indbygger lidt højere end på landsplan. Desuden var der en markant større andel af dræbte og tilskadekomne i personbil end på landsplan i 2017 samt en større andel af mødeulykker og eneulykker.

34 personer blev dræbt i landsdelen sidste år, hvilket er det højeste antal fra 2013-2017. Antallet af tilskadekomne er faldet med 26 pct. i perioden og er på det laveste niveau i 2017.

Også de spiritusrelaterede ulykker står det skidt til med i det midt- og vestjyske. 14 procent af personskadeulykkerne i Midt- og Vestjyllands politikreds var spiritusulykker, hvilket er en højere andel end på landsplan, som er på 11 procent.

Ifølge Vejdirektoratet kan rapporten hjælpe til at sætte ind på bestemte områder.

- Vejdirektoratets rapport kan give kommuner og politi et overblik over, hvordan udviklingen ser ud hos dem netop nu, og hvilke områder de bør være opmærksomme på," siger Marianne Foldberg Steffensen, leder af Vejdirektoratets trafiksikkerhedsafdeling.

I Østjylland er antallet af tilskadekomne steget med 24 procent på fem år, så der i 2017 var 393 tilskadekomne i trafikken på de østjyske veje. På Sydsjælland og Lolland Falster er antallet af tilskadekomne i trafikken steget med 24 procent, mens antallet af dræbte er steget fra 9 dræbte i 2013 til 17 dræbte i 2017.

Midt- og Vestjyllands Politikreds omfatter 11 kommuner. Politikredsen tegnede sig i 2017 for 10,2 pct. af den samlede befolkning og for 10 pct. af det samlede antal ulykker. Der er 12 politikredse i Danmark.

Fakta

Se indslag fra tidligere på året, hvor politiet vurderede, at rumleriller kunne have forhindret flere dødsulykker. Venstre er lydhør over at lave flere rumleriller.

Læs flere artikler fra Midt- og Vestjylland eller i kategorien 112.