Stor trivselsforskel: Se hvilken kommunes skoler, der scorer bedst

Trivsel målt på fem forskellige parametre viser, at der er stor forskel på, hvordan folkeskoleelever trives på tværs af kommuner.

Der er stor forskel på, om man er elev i en 4. til 9. klasse på en folkeskole i eksempelvis Herning Kommune eller på en i Skive Kommune.

Det viser tal fra Børne- og Undervisningsministeriet.

Ministeriet har offentliggjort overblikstal fra skoleåret 2018/2019 for generel elevtrivsel og differentierede trivselsindikatorer på landsniveau, som dækker over faglig trivsel, social trivsel, ro og orden samt støtte og inspiration.

I disse kategorier har landets elever i 4. til 9. klasse i folkeskolerne svaret på en række spørgsmål, hvor 1 var rangeret som dårligst, og 5 var rangeret som bedst.

Det betyder de fem trivselsparametre

Ud fra disse tal viser det sig, at eleverne i folkeskoler i Lemvig Kommune har den højeste andel af elever, der har rangeret trivslen som bedst med en score på 94,3 % i vores region. I den modsatte ende har 90,6 % af eleverne i Morsø Kommune givet trivslen topkarakter.  

Generelt scorer Lemvig Kommune højt i undersøgelsen - set ud fra skoler i Midt- og Vestjylland.

Kommunen er således topscorer i kategorierne generel trivsel, social trivsel samt ro og orden.

Morsø Kommune og Skive Kommune har begge to kategorier, hvor de scorer lavest. Det er henholdsvis generel trivsel samt ro og orden i Morsø og faglig trivsel og støtte og inspiration i Skive.

Herunder kan du se, hvordan din kommune scorer i undersøgelsen. Tallene viser, hvor stor en procentdel, der har givet de forskellige parametre topkarakteren 5.

Trivsel i midt- og vestjyske folkeskoler

På Skive Kaserne blev Danmarks udsendte hyldet med royalt besøg, mindehøjtidlighed og folkefest i byen.
H.K.H. Prinsesse Marie besøgte Skive Kaserne, hvor de sammen med Folkekirkens Nødhjælp uddanner mineryddere fra hele verden

Læs flere artikler fra Midt- og Vestjylland eller i kategorien Samfund.