Stor næse på vej til fiskeriminister: Handlede for langsomt i Østerssagen

Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet vil straffe fiskeriminister Eva Kjer Hansen (V). De mener, hun har trukket udmøntningen af lovgivning i langdrag.

I sommeren 2018 indgik samtlige partier en aftale, der skulle begrænse muligheden for at opkøbe store mængder muslinger og østerskvoter. Kvoter der især bliver anvendt til at fiske i Limfjorden. 

Så langt så godt. For Dansk Folkeparti og fiskeriordfører Ib Poulsen ville have udmøntet beslutningen til lovgivning hurtigt.

quoteHun skal have en næse, fordi hun har indrømmet, at arbejdet med lovgivningen kunne være gået hurtigere

Ib Poulsen, fiskeriordfører, Dansk Folkeparti

Han ville på den måde sikre sig, at der i den mellemliggende periode ikke blev opkøbt flere kvoter af storfiskerne. Også Socialdemokraternes Simon Kollerup var på banen med samme ønske. 

Hør Ib Poulsen og Simon Kollerups argument for, hvorfor ministeren skal have en stor næse i østerssagen.

Det skete dog ikke, hvilket betød at én såkaldt kvotekonge nåede at opkøbe yderligere kvoter, inden den nye strammere lovgivning trådte i kraft i december 2018. Sagens kerne, der i længere tid har været til debat, er, om Eva Kjer Hansen bevidst forhalede udmøntningen af lovgivningen. Selv har ministeren flere gange afvist, at hun i sommeren 2018 blev opfordret til at få udmøntningen fremskyndet. 

DET BETYDER EN "NÆSE"

Uenighed om fakta

I november 2018 sagde hun til TV MIDTVEST, at det var normal procedure, at lovgivningen ikke blev sat i værk med det samme. Den forklaring vakte dog harme hos både Socialdemokraterne og Dansk Folkeparti. 

Siden har Dansk Folkeparti stillet en række spørgsmål til ministeren. Spørgsmål til, hvornår denne blev bekendte med ønsket om at fremrykke den dag, hvor den skærpede lovgivning blev indført. Ministeren svarede, at hun først blev bekendt med dette ønske i november. Længe efter sensommeren, hvor Ib Poulsen mener han fremførte ønsket. Ingen dokumenter eller referater kan direkte give svaret på, hvem der har ret. 

quoteHun antyder, at et flertal i Folketinget ikke taler sandt. Det er meget alvorligt

Simon Kollerup, fiskeriordfører, Socialdemokratiet

I dag melder Simon Kollerup og Ib Poulsen, at de mener at være så sikre på deres ønske blev fremført i sommeren 2018, at de nu vil tildele ministeren kritik for håndteringen af sagen. 

- Hun skal have en næse, fordi hun har indrømmet af arbejdet med lovgivningen kunne være gået hurtigere. Dermed kunne vi have undgået den hamstring af kvoter, vi har set. Det var netop derfor vi rykkede for at få ført lovgivningen ud i livet hurtigere.

Oversigt Østerssagen 

- Derudover holder hun fast i, at vi er en 6-7 ordførere, der taler usandt. Usandt fordi hun fortæller, at hun først hørte om vores ønske om at få lovgivningen udmøntet hurtigt i november. Alle fiskeriordførere, 5-7 stykker, kan huske det ønske blev fremført allerede i sensommeren. Når hun stædigt holder fast i, at vi taler usandt, så bliver vi nødt til at stå fast, her ved at uddele en næse, lyder det fra Ib Poulsen til TV MIDTVEST.

Ordfører på området for Socialdemokraterne, Simon Kollerup, er på linje med Ib Poulsen.

- Hun antyder, at et flertal i Folketinget ikke taler sandt. Det er meget alvorligt. Derudover har hendes nølen i sagen gjort, at fiskere kunne spekulere i fjordens ressourcer ved at opkøbe kvoter. Samlet set gør det sagen meget alvorlig, derfor skal næsen være stor, lyder det fra Simon Kollerup til TV MIDTVEST. 

Det forventes, at også SF og Enhedslisten vil gå med i beslutningen om at tildele Eva Kjer Hansen en næse. En næse der bliver officiel på onsdag, når Folketingets Miljø- og fødevareudvalg holder møde. 

Eva Kjer Hansen har i dag ingen kommentarer til sagen.

Dansk Folkeparti og Socialdemokratiets fiskeriordfører er utilfredse med fiskeriministerens indsats.

Læs flere artikler fra Midt- og Vestjylland eller i kategorien Politik.