Stor interesse for lægeudbud

I alt otte aktører har budt ind på opgaven med at varetage lægedækning i Balling, Lemvig og Sunds.

Siden slutningen af september i år har Region Midtjylland haft driften af tre lægekliniker sendt i udbud.

I da fristen udløb i dag ved middagstid, var der kommet i alt otte bud på de tre klinikker.

- Det er meget positivt, at vi nu ser ud til at kunne få sikret lægedækning i de tre områder, siger kontorchef i Nære Sundhedstilbud, Region Midtjylland, Lasse Guldbrandsen.

Region Midtjylland først med udbud

Metoden med udbud blev mulig med den nye sundhedslov, der trådte i kraft 1. september 2014. Region Midtjylland er den første region, der benytter sig af mulighederne i sundhedsloven.

- Jeg er rigtig glad for at se, at de nye muligheder tilsyneladende gør det lettere at sikre lægedækning i yderområderne, siger Lasse Guldbrandsen.

Tid til vurdering

Et første kig på indholdet viser, at budene fordeler sig jævnt på de tre klinikker. Det står også klart, at der er bud både fra praktiserende læger, der vil overtage praksis på "almindelige" vilkår, fra praktiserende læger, der ønsker at udvide deres virksomhed til også at dække de nye områder, og fra virksomheder, der vil ansætte læger til at varetage opgaven.

- Vi skal bruge noget tid på at læse tilbuddene godt igennem, sikre de lever op til kravene og måske gå i dialog med nogle af tilbudsgiverne, før vi kan offentliggøre, hvem der vinder opgaverne, siger Lasse Guldbrandsen.

Han vil nu bruge de næste to uger på at vurdere de indkomne bud.  Planen er, at de nye aktører skal være i drift ved årsskiftet.