Støjberg: Jeg kunne have svaret Folketinget mere præcist

Støjberg medgiver, at et svar til Folketinget om ulovlig instruks om asylpar ikke var "juridisk udtømmende".

I et folketingssvar fra 24. februar sidste år slog udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V) fast, at:
    
- Ingen mindreårige asylansøgere fremadrettet kan bo sammen med en ægtefælle eller samlever. Det gælder også, hvis parret har et eller flere fælles børn.
    
Det svar kunne godt have været mere præcist, medgiver Støjberg i et nyt svar til Folketinget onsdag.
    
Ministeren forklarer, at hun dengang blev spurgt til, om hun var tilfreds med hjælpen til de såkaldte barnebrude: mindreårige asylansøgere med ældre ægtefæller/samlevere. Det mente Støjberg ikke.
    
- I svaret redegør jeg derfor blandt andet for det, jeg har sat i værk, og for min politiske holdning, skriver Støjberg i det nye folketingssvar, hvor hun fortsætter:
    
- Det betyder også, at jeg gentager ordlyden af min pressemeddelelse af 10. februar 2016 om den generelle indkvarteringsordning.
    
Pressemeddelelsen er helt central i sagen, fordi det er heri, Støjberg beordrer de mindreårige asylpar adskilt.
    
Det er ulovligt, da der altid skal foretages en individuel vurdering af hver enkelt sag. Det har Folketingets Ombudsmand siden slået fast.
    
- I lyset af Ombudsmandens redegørelse vil jeg medgive, at svaret på dette punkt kunne have været mere præcist, da svaret ikke er juridisk udtømmende, skriver Inger Støjberg.
    
Ministeren har efterfølgende understreget, at der trods hendes instruks hele tiden er blevet foretaget individuelle og konkrete vurderinger af sagerne.
    
Men i folketingssvaret fra 24. februar 2016 nævner Støjberg intet om, at der skal tages individuelle hensyn.
    
Hun understreger derimod flere gange, at det er helt uacceptabelt, at mindreårige asylansøgere er indkvarteret med deres ægtefæller på danske asylcentre.
    
I svaret oplyste hun også, at ét asylpar allerede var blevet adskilt efter instruksen:
    
- De øvrige mindreårige asylansøgere, der i dag lever sammen med deres ægtefælle eller samlever, vil ligeledes blive indkvarteret adskilt.
    
Inger Støjberg er kaldt i endnu et samråd i sagen fredag.
    
Oppositionen har op til samrådet stillet en lang række skriftlige spørgsmål til ministeren for at finde ud af, om hun var klar over, at instruksen var ulovlig, da hun udstedte den.


Læs flere artikler fra Midt- og Vestjylland eller i kategorien Politik.