Stigende vikarforbrug i psykiatrien truer behandlingen

I fire ud af fem regioner stiger udgifterne til vikarer i psykiatrien. Fast personale er afgørende for at sikre optimale forhold, påpeger flere.

I fire ud af fem regioner stiger udgifterne til vikarer i psykiatrien. Størst er stigningen i Region Syddanmark, Region Midtjylland og Region Sjælland, hvor udgifterne til vikarer stiger henholdsvis 42,2 procent, 53,8 procent og 122,8 procent fra 2010 til november 2016.

Det viser aktindsigter, som Fagbladet FOA har fået fra de fem regioner. Det stigende vikarforbrug vækker bekymring.

 -Når vi snakker psykiatri, er et højt vikarforbrug rigtigt problematisk. Her er der tale om relationsarbejde, som kan tage måneder og år og bygge op. Relationsarbejdet er afgørende, når det gælder om at forebygge vold og trusler og sikre god behandling, siger Dennis Kristensen, formand i FOA.

Kun i Region Nordjylland falder forbruget af eksterne vikarer med 53 procent fra 2010 til november 2016. Her har man dog ligesom de fleste andre regioner ikke været i stand til at trække tal for udgifterne til interne vikarer fra 2010 til 2016.

quoteDybest set handler det om, at vi har store rekrutteringsproblemer i psykiatrien.

Bent Hansen, formand for Danske Regioner

Grove voldelige overfald

Et af de hospitaler, hvor man har et rigtigt højt vikarforbrug, er Psykiatrisk Hospital Risskov i Region Midtjylland. Her har man de seneste uger været udsat for flere grove voldelige overfald på personalet.

- Konsekvensen af det høje vikarforbrug er, at den behandlingskvalitet man får, bliver dårligere. Risikoen for vold stiger også, fordi relationen til patienterne bliver ringere, siger Peter Bugge, tillidsrepræsentant for plejepersonalet på hospitalet.

Han fortæller, at uanset hvor dygtig en vikar er, så har de ikke de samme forudsætninger for at kunne udføre arbejdet lige så godt som det fast personale. Problemet bliver særligt stort, når der møder vikar op, der slet ikke kender psykiatrien, fortæller Peter Bugge.

- Man skal have været på en afdeling i minimum et par år, før man kender patienterne og kulturen på afdelingen. Det fortæller noget om, hvor svært det er at gå ind fra gaden og indgå i behandlingen og plejen, siger han.

Svært at skaffe personale

Bent Hansen, formand for Danske Regioner, forklarer, at stigningen i udgifter skyldes, at de psykiatriske hospitaler flere steder har svært ved at ansætte nok fast personale.

- Dybest set handler det om, at vi har store rekrutteringsproblemer i psykiatrien. Vi mangler psykiatere mange steder i landet. Det siger sig selv, at det påvirker vikarudgifterne, når vi så mange steder er nødt til at dække ind med vikarer, skriver Bent Hansen i en mail.

Kun i Region Hovedstaden har det været muligt at få oplyst udgifterne til brugen af interne- og eksterne vikarer. Her bruger man kun interne vikarer, bortset fra 2016, hvor man har brugt 3,4 millioner på eksterne. I Region Hovedstaden ses en stigning på 0,7 procent i vikarudgifterne. Her har man til gengæld kun kunnet trække tal fra 2013 og frem.