Stigende grundvand og dårlig høst koster landmænd milliarder

Højt grundvand er et stort problem for de danske landmænd. Landbrug & Fødevarer ønsker bredere vandløb.

Hvis man mener, at det har regnet mere end normalt i 2017, har man ret.

Året er nemlig det tiende vådeste år på landsplan, siden DMI begyndte at måle i 1874, og det har store konsekvenser for de danske landmænd.

- Det er et kæmpestort problem for landmændene. Det koster dem milliarder. Det skal ikke ret meget øget grundvand til, før man reducerer udbyttet med mellem 20-40 procent på en mark, siger Lars Hvidtfeld, viceformand i Landbrug & Fødevarer.

Jyllands-Posten skriver mandag, at grundvandet er steget en til to meter flere steder i landet, og i avisen kommer professor Jørgen Eivind Olesen med to forslag til, hvordan man kan løse problemet.

Han mener, at man enten kan fjerne landbrugene fra nogle ådale og lade vandet i åer og vandløb brede sig der.

Et andet forslag er at grave vandløbene bredere og dybere, og det ser Lars Hvidtfeld som mere relevant.

- Allerede i dag bliver der lavet mange vådområdeprojekter i ådale, men det er ikke kun i lavtliggende områder, at der er problemer, det er også i højtliggende områder, at grundvandet står højt.

- Så det, det handler om, er at sikre, at der er en god kapacitet i vores vandløb, og det vil sige, at vandløbene skal måske også være bredere og dybere, siger Lars Hvidtfeld.

Politisk overset problem

Formanden for Folketingets miljøudvalg, Pia Adelsteen (DF), enig i, at den voldsomme vandmængde er et stigende og overset problem.

- Vi taler meget om, at der er meget vand på marker, og at der er afvandingsproblemer, siger Adelsteen.

- Men der er ikke rigtig nogen af os, der har spekuleret i, at det er grundvandet, der også stiger. Jeg har i hvert fald ikke. Så på den måde kan man godt sige, at det er et overset problem.

Spørgsmål: Er det noget, I kommer til at tage op politisk?

- Ja. Det vil jeg mene, at vi gør. For vi skal alligevel have kigget på, hvordan vi får lavet afvandinger. Og så vil det være naturligt at tage med.

- Jeg synes, man skal gøre noget ved det. Vi er altså nødt til at have steder, hvor vi kan dyrke korn og andre afgrøder, så vi har noget at leve af, siger Pia Adelsteen.

Fakta: Det drivvåde Danmark