Stærkt aktieår giver pensionskasse exceptionelt afkast

Danskernes fælles pensionspengetank har i 2017 haft et investeringsafkast på 29,7 milliarder kroner.

Succesfulde aktieinvesteringer var skyld i, at 2017 gav et "exceptionelt investeringsafkast" for danskernes fælles pensionspengetank, ATP.

Det viser pensionskassens årsregnskab, som er fremlagt torsdag morgen.

Administrerende direktør Christian Hyldahl tøver da heller ikke med at kalde resultatet "ualmindelig godt".

- Vi har opnået et ualmindeligt godt resultat i 2017 og leveret det bedste investeringsafkast i mange år.

- Så det har været et rigtig godt år for vores medlemmer, siger direktøren i en pressemeddelelse.

Afkast fordoblet

Pensionsgiganten øgede i 2017 sit afkast til 29,7 milliarder kroner før omkostninger og skat, hvilket stort set er en fordobling i forhold til året før.

Investeringsafkastet lød i 2017 på 29,5 procent af selskabets reservebeholdning, som er den pulje, investeringerne primært kommer fra.

Året før lød afkastet på 15 procent. Det gennemsnitlige afkast har de seneste 20 år været 8,1 procent.

Det stærke resultat er særligt drevet af kursstigninger på de globale aktiemarkeder og moderate rentestigninger i Europa.

- Fremgangen er dog bredt funderet i porteføljen: Inflationsrelaterede finansielle instrumenter, kredit, obligationer, fast ejendom og infrastruktur bidrog til det ekstraordinære investeringsafkast, forklarer Christian Hyldahl.

Før opdatering af levetid og forhøjelse af pensioner blev årets samlede resultat 24,7 milliarder kroner.

Alle lønmodtagere indbetaler til pensionsordningen

Alle danske lønmodtagere og modtagere af overførselsindkomster indbetaler penge til ATP Livslang Pension, der administreres af ATP.

Ordningen er vedtaget ved lov og fungerer som et tillæg til folkepensionen.

ATP's medlemsformue er på 769 milliarder kroner. Bonuspotentialet, som er den pulje, der forvaltes i investeringsporteføljen, var ved udgangen af 2017 på 117,7 milliarder kroner.

/ritzau/


Læs flere artikler fra Midt- og Vestjylland eller i kategorien Erhverv.