Stær jager sultne stankelben på flugt

Stankelben hærger mange økolandmænds marker, men opsætning af stærekasser kan være løsningen på problemet.

Lone Andersen fik sig en ubehagelig overraskelse, da hun i 2009 sammen med sin mand besluttede at omlægge deres landbrug til økologi. Kort efter omlægningen blev deres marker angrebet af stankelben, der ødelægger markerne. Heldigvis fik de et råd om at sætte stærekasser op for at få stære til at bosætte sig ved markerne. Stære er nemlig rigtig glade for at spise stankelben, det skriver landbrugsavisen.dk.

Lone Andersen valgte at følge rådet og opsætte ti stærekasser rundt om deres 60-70 hektar store marker omkring gården i Vestjylland, og det viste sig at være en god idé.

 - Det er så lidt, vi har af angreb af stankelbenslarver derhjemme. Vi kan godt få lidt på noget jord lidt længere væk fra gården. Der er en mark med 30 hektar, og der overvejer vi at få læhegn gennem marken og sætte stærekasser op. Under alle omstændigheder skal vi have sat stærekasser op deroppe, siger Lone Andersen til Landbrugsavisen, der forventer at sætte yderligere 5-10 stærekasser op.

I år er mange landmænd særlig hårdt plaget af stankelben, som spiser deres afgrøder. Derfor er Lone Andersen også glade for, at stærene har reddet hendes marker.

- Det er altid godt, når man kan bruge naturlige bekæmpelsesmidler. Hvis man kan lokke dem til at bo der, så er det også meget hyggeligt at have stære rundt omkring, siger hun.

Seges – landbrugets videnscenter – anslår at stankelbenangreb, på landsplan vil koste landmændene omkring 20 millioner kroner.


Læs flere artikler fra Midt- og Vestjylland eller i kategorien Natur.