SSP-konsulent: Zoneforbud er symbolpolitik

Når regeringen vil indføre forbudszoner for unge kriminelle, så er det symbolpolitik, mener SSP-konsulent fra Silkeborg. Tydelige voksne og dialog er vejen frem mod ungdomskriminalitet.

Zoneforbud vil bremse unges på vej ind i kriminalitet, mener regeringen.

I den kommende uge fremlægger regeringen derfor et udspil, der skal skærpe indsatsen mod ungdomskriminalitet. Udspillet indeholder 11 initiativer. Tre af dem er allerede offentliggjort.

Og ét af dem lyder på indføring af forbudszoner, der skal give politiet mulighed for i højere grad at anvende zoneforbud over for gadepushere, der tidligere er straffet for salg af narkotika.

Zoneforbud uden effekt

Det betyder konkret, at en ung ikke må bevæge sig inden for en radius af enten 500 eller 1000 meter - afhængigt af de konkrete omstændigheder - fra det sted, hvor den unge har handlet hash. En overtrædelse af forbuddet straffes med fængsel.

Men den ide vækker ikke umiddelbart opbakning hos Jørgen Pedersen, der formand for SSP Samrådet og SSP-konsulent i Silkeborg Kommune. Han tror ikke på, at regeringens nye udspil om zoneforbud vil have effekt og forhindre kriminalitet blandt de helt unge.

De unge finder bare nogle andre steder at mødes, er hans ræsonnement.

- En udvidelse af zoneforbuddet, så det bliver lettere for politiet at forbyde unge kriminelle at opholde sig i bestemte - særligt belastede bydele - er at flytte fokus, siger han.

Ungdomskriminaliteten falder

Jørgen Pedersen sammenligner det nye udspil om zoner med de såkaldte visitationszoner, hvor politiet kun på mistanke kunne undersøge folks lommer for knive.

- Man brugte en frygtelig masse tid og energi for at tjekke lommerne på alle, og så fandt man 10 knive, og man havde haft fat i 10.000 mennesker. Vi er så heldige, at vi har den bedste ungdom, vi nogensinde har haft.

Børn og unges kriminalitet falder for ottende år i træk, og det viser, at den socialpædagogiske indsats virker, mener SSP-formanden.

- Jeg vil vove den påstand, at med de 12-, 13- og 14-årige, som vi taler om, er vi nede i så små tal, at man kender dem, og to mand mere i en klub ville kunne arbejde i sådan et område og gøre meget.

Ifølge Jørgen Pedersen har politiet i dag allerede mulighed for at bede de unge om at fjerne sig.

- Forbudszoner virker som symbolpolitik på et tidspunkt, hvor politiet er i knæ på grund af øget terrorberedskab og dårligt nok har folk til at løse de almindelige opgaver, siger han.

Jørgen Pedersen er derimod meget positiv over for et andet udspil fra regeringen, der siger, at hvis en ung maler graffiti, skal man selv fjerne det. Hvis man sælger hash, skal bøden ligge i postkassen efter kort tid.

 

- Det bedste middel er, at man kommer ud og får nogle relationer til de unge, at man får en dialog i stedet for at opruste helt vildt, siger han.

Fakta:

Regeringens udspil indeholder blandt andet disse tre tiltag:

* Regeringen vil styrke indsatsen over for ungdomskriminalitet og give politiet mulighed for i højere grad at anvende zoneforbud over for gadepushere, der tidligere er straffet for salg af narkotika.

- Zoneforbuddet indebærer, at man ikke må bevæge sig inden for en radius af enten 500 eller 1000 meter - afhængigt af de konkrete omstændigheder - fra det sted, hvor man har handlet hash. En overtrædelse af forbuddet straffes med fængsel.

* Et andet tiltag går ud på at styrke "opdragelsen" af de unge. Unge, der begår kriminalitet, skal fremover mærke konsekvensen af deres handlinger hurtigere end i dag, hvor der går alt for lang tid fra gerning til straf.

* Et tredje tiltag er at styrke indsatsen over for små brødre i udsatte boligområder, som følger i deres kriminelle storebrødres fodspor.

Kilder: Justitsministeriet og Socialministeriet


Læs flere artikler fra Midt- og Vestjylland eller i kategorien Samfund.