Sportsfiskerne: Luk Tangeværket

Danmarks sportsfiskerforbund klager nu til EU. De mener at loven der holder liv i Tangeværket er ulovlig:

Sportsfiskerne mener at Tangeværket skader sjældne dyrearter og det almindelige liv i Gudenåen, fordi den spærrer vandets frie gennemstrøming. Det burde Folketinget have undersøgt før de gav tilladelse til, at Tangeværket fortsat må opdæmme åens vand for at producere el. Det skal gøres ifølge EUs såkaldte habitatsdirektv.

Desuden påpeger Danmarks Sportsfiskerforbund, at der ikke er blevet lave en VVM-screening af Tangeværket, før dets tilladelse til fortsat at producere el blev forlænget.

Den oprindelige tilladelse udløb i 2001 men er 3 gange siden blevet midlertidigt forlænget. Det er den seneste af disse forlængelser, sportsfiskerne nu klager over til EU-kommissionen.

- Får vi medhold fra EU, vil det danske Folketing være ndt til at kalde Tangeloven tilbage og få foretaget de nødvendige undersøgelser af værkets miljømæssige betydning for Gudenåen, siger miljøkonsulent i Dansk Sportsfiskerforbund, Jens Thygesen.

Ifølge sportsfiskerforbundet producerer Tangeværket bare 0,3 promille af den samlede danske elproduktion.

Ekstra: Læs mere hos Danmarks Sportsfiskerforbund ved at klikke her.


Læs flere artikler fra Midt- og Vestjylland eller i kategorien Politik.