Skovbrug med stor kritik af jægere: Går kun på ’trofæjagt’

Jægere skaber ubalance i bestanden af hjortevildt, fordi de går på trofæjagt, lyder det fra kritikkere. Påstanden afviser jægerforbundet. 

Der bliver skudt alt for mange unge hanner og for lidt hundyr, når der skal jages hjortevildt.

Sådan lyder kritikken fra Danmarks Naturfredningsforening og Dyrenes Beskyttelse, der sammen med Skov- og Landbruget går mod jægere, som de mener, hovedsageligt er interesseret i trofæjagt.

Det har dog ingenting på sig, forklarer hjortevildtformand i jægerforbundet i Vestjylland, Jakob Boni Jakobsen.

- Jeg kan bedst lide at skyde hunner, de smager bedst, lyder det.  

Hos Skov- og Landbruget er man dog ikke i tvivl: Jægere går efter at skyde kronvildt, når de er på jagt.

- Som det ser ud nu, og som det har været i mange år, er der en kolossal fokus på at skyde handyr og trofæbærende hjorte. Der har været alt for lidt fokus på at skyde hunner og kalve, siger Robert Vestergaard Olsen, der er repræsentant for Skov- og Landbrugs hjortevildtgruppe i Vestjylland.

Skal have styr på fakta

Den seneste optælling viser, at der er 26.955 hjortevildt i Danmark. Der er dog ingen, som har et præcist bud på fordelingen mellem han- og hundyr.

Det, der til gengæld er enighed om, er, at bestanden af hundyr vokser, mens bestanden af handyr falder.

- Vi har jo ikke noget evidens for at sige de her ting. Vi kan først begynde at forvalte, når vi har styr på bestand og styr på, hvad vi vil have, siger Jakob Boni Jakobsen.

Årelang konflikt

Konflikten bunder i en årelang uenighed om forvaltningen af hjortevildt. Vildtforvaltningsrådet har indstillet til skiftende ministre, at man ønsker en arealbegrænsning. Begrænsningen betyder, at hver jæger med godkendt jagtareal har lov til at nedlægge én kronhjort per jagtsæson.

Hvis man vil skyde to, kræver det, at jægeren råder over et areal på 100 hektar, mens tre kræver et areal på 200 hektar og så fremdeles.

- Det er meget logisk. Jeg forstår slet ikke, at jægerforbundet er imod det. Jeg synes det er så generøst et forslag overfor den enkelte lodsejer, at selvom han kun har få hektarer, så kan han alligevel skyde en hjort, siger Robert Vestergaard Olsen fra Skov- og Landbrug.

I jægerforbundet kan man dog ikke få øje på generøsiteten.

- Jeg kan ikke se, hvor generøst det er, at man vil begrænse den lille mand, for det er jo det, forslaget lægger op til, lyder det fra Jakob Boni Jakobsen.

De seneste ministre i Venstre har været enige med jægerne. Nu vil hjortevildtgruppen – uden jægerne – forsøge at få en ny forvaltningsplan gennemført af en ny regering.

 

Læs flere artikler fra Midt- og Vestjylland eller i kategorien Natur.