Skatteminister: Tiden er ikke moden til CO2-afgift lige nu

Regeringen har mandag præsenteret det første af tre udspil til en grøn skattereform. En CO2-afgift mangler.

Støttepartierne efterspørger den. Klimarådet har anbefalet den. Men tiden er ikke moden til en ensartet CO2-afgift lige nu.

quoteDet har den simple forklaring, at ingen aner, hvordan man eksempelvis skal CO2-beskatte dansk landbrug og andre dele af vores erhverv og industri.

Morten Bødskov, Skatteminister, Socialdemokratiet

Det siger skatteminister Morten Bødskov (S), der sammen med klimaminister Dan Jørgensen (S) på vegne af regeringen mandag har præsenteret et udspil til en grøn skattereform. Udspillet indeholder ikke en CO2-afgift.

- Det har den simple forklaring, at ingen aner, hvordan man eksempelvis skal CO2-beskatte dansk landbrug og andre dele af vores erhverv og industri.

- Det har vi aftalt i Folketinget, at vi nu undersøger nærmere. Det vi lægger op til nu, er det, vi kan gøre nu og her, siger Bødskov til Ritzau.

Tre faser

En grøn skattereform skal komme i tre faser. Regeringen præsenterer mandag det, den mener, hører til i første fase. Fase to kommer i 2022, siger Bødskov, og fase tre derefter.

Målet er, at en grøn skattereform skal bidrage til målet om at reducere udledningen af drivhusgasser med 70 procent i 2030 i forhold til niveauet i 1990.

- Vi præsenterer en ambitiøs grøn kickstart af dansk økonomi, som sikrer, at vi skaber flere arbejdspladser og tager de første skridt i retningen af mere grøn omstilling af det danske samfund, siger Bødskov om regeringens udspil til en fase et af en grøn skattereform.

Blandt andet står erhvervslivet over for højere afgifter. Men erhvervslivets grønne omstilling får med udspillet økonomisk hjælp til nye investeringer for i alt 4,5 milliarder kroner fra 2021 til 2025. Afgifterne vil i samme periode samlet stige med 715 millioner kroner.

Regeringen vil desuden hæve energiafgiften, så der opnås en CO2-reduktion på 0,5 millioner ton i 2025.

Skal målet i 2030 nås, skal der findes tiltag, der reducerer udledningen med yderligere 16 millioner ton.

Støttepartier: Uambitiøst

Støttepartierne Enhedslisten, SF og De Radikale siger i kor, at det uambitiøst, at der mangler en CO2-afgift.

- Andre har andre synspunkter. Dem må de fremlægge i forhandlingerne, og så må de pege på, hvordan de mener, at vi skal nå de mål, som vi i fællesskab har sat os, siger skatteministeren. 

- Jeg ser frem til at høre, hvilke konsekvenser deres udspil vil have for vækst og beskæftigelse og grøn omstilling i Danmark, siger Bødskov.

Mandag formiddag sammenligner Klima- og Energiminister, Dan Jørgensen, udspillet med den støttepolitik, der efter hans mening, gjorde det danske vindmølleeventyr muligt. 

- Det danske vindmølleeventyr er ikke opstået på baggrund af en aggressiv afgiftspolitik. Det er opstået ved, at vi har givet støtte til udvikling af vindmølleerhvervet. Det er også den vej, vi forsøger med dette udspil til grøn skattereform, siger Dan Jørgensen.