Skarp kritik af Region Midtjylland

Datatilsynet kritiserer i skarpe vendinger, at Region Midtjylland sløser med følsomme personoplysninger. Det er regionens elektroniske patientjournaler, der ikke lever op til persondataloven.

Det er ikke hver dag, at Datatilsynet er ude med alvorlig kritik.

Men i et brev til Region Midtjylland er der en skarp kritik af, at regionens elektroniske patientjournaler ikke lever op til persondataloven.

Derudover skriver Datatilsynet i brevet, at det er tvivlsomt, om systemet lever op til reglerne i sundhedsloven.

For nem adgang

Ifølge Datatilsynet er et af problemerne, at adgangen til de følsomme personoplysninger ikke er begrænset til bestemte grupper, og det betyder, at eksempelvis kapelbetjente, piccoliner, præster, musikterapeuter, skolelærere og ingeniører har adgang til systemet.

Datatilsynet har derfor også orienteret Sundhedsministeriet om sagen, fordi man mener, at der er behov for generelt at se på problemerne, som ikke nødvendigvis er enestående for Region Midtjylland.

Konklusionerne er også sendt til Folketingets Sundheds-og Forebyggelsesudvalg, Folketingets Retsudvalg og Danske Regioner.

Sundhedsministeren skal på banen

Lars Pram, direktør i Forbrugerrådet Tænk, ser frem til, at sundhedsministeren tager fat på problemstillingen omkring datasikkerhed og elektroniske journaler - både i Region Midtjylland, men også i de øvrige regioner.

- Region Midtjylland overholder ikke loven, og det er et stort problem. Vi har en persondatalov, der skal beskytte borgernes personlige oplysninger. Det har jeg en klar forventning om, at landets myndigheder tager alvorligt, herunder regionerne, siger han.

- Det er et stort problem, at for mange, som slet ikke har brug for det, har adgang til personlige data. Det betyder, at vi som patienter kan blive usikre på, om uvedkommende har adgang til mine data.

Tager kritikken alvorligt

Ole Thomsen, koncerndirektør i Region Midtjylland med særligt ansvar for sundhed, siger, at man i regionen tager kritikken fra Datatilsynet meget alvorligt.

- Vi havde regnet med et andet brev fra Datatilsynet denne gang. Vi har korresponderet med dem i et par år. Vi tager kritikken meget alvorligt, og vi vil invitere Datatilsynet til et møde snarest, siger Ole Thomsen.

Datatilsynet kritiserer Region Midtjylland for at give uvedkommende adgang til patienternes journaler.

Læs flere artikler fra Midt- og Vestjylland eller i kategorien Samfund.