Sig din mening om vandplaner

Fra i dag kan du give din mening til kende over for regeringens vand- og naturplaner.

Det næste halve år kan alle indsende kommentarer til de planer, som regeringen har lagt for søer, vandløb, fjorde, kyster og grundvand i Danmark.

Planerne sætter rammer for, hvilken standard vandet i Danmark skal have. Det er kommunerne, der skal føre planerne ud i livet.

Planerne har følgende overordnede mål:

- Mængden af kvælstof langs kysterne skal reduceres med 19.000 tons.- Mængden af fosfor i søer skal reduceres med 210 tons.- Dyre- og plantelivet skal forbedres i op til 7.300 km vandløb.-  Mere spildevand skal renses.

Vandplanerne kan se på By- og Landskabsstyrelsens hjemmeside ses via linket herunder. Herfra kan der også indsendes høringssvar:http://www.blst.dk/VANDET/Vandplaner/Vandplaner.htm