SF vil forbedre forhold for demente og pårørende

Demens skal opdages tidligere, og hjælpen til ramte og pårørende skal styrkes, siger SF i nyt demensudspil.

Vi skal som samfund tage demens mere alvorligt.

Sådan lyder det fra SF's formand, Pia Olsen Dyhr. Hun og SF vil afsætte 300 millioner årligt til at løfte forholdene for folk med demens samt deres pårørende.

Løftet skal indfases over tre år og finansieres af forhandlingsreserven ved finanslovsforhandlingerne.

Det fortæller hun op til partiets landsmøde, der begyndte lørdag.

- Det har haltet alt for længe med at lave noget, der i virkeligheden er på forkant med at hjælpe på demensområdet, siger hun.

Konkret foreslår SF, at der indføres en demenspakke i lighed med det, man kender fra kræftområdet.

Pakken skal indeholde grundlæggende rettigheder og garantier. Og den skal sikre en ensartet indsats overfor de omkring 89.000 danskere, der lider af en demenssygdom.

- Man vurderer, at der kommer 50.000 flere til inden for kort tid. Så hvis vi ikke begynder at se på, hvordan vi skal håndtere det her, bliver det løbende en større og større udfordring for vores samfund, siger Pia Olsen Dyhr.

Først og fremmest vil SF tilføre regionerne flere midler, så de kan sænke ventetiden på udredning af demens.

I dag lyder garantien, at sundhedsvæsenet skal påbegynde udredning af demens inden 30 dage, efter en praktiserende læge har konstateret symptomer.

Ifølge tal fra Alzheimerforeningen og venteinfo.dk lever ingen regioner fuldt op til den behandlingsgaranti.

De 300 millioner skal, ud over at sikre tidlig udredning, gå til hjælp og vejledning til pårørende af folk med demens.

Og til at give personer med demens ret til en ledsager og til dør-til-dør-transport ved undersøgelse og behandling i sundhedsvæsenet.

- Vi ved i forhold til demens, at det er meget slidsomt for en ægtefælle at være alene med en dement, siger Pia Olsen Dyhr.

- Men det er det også for børnene. Så hvis ikke vi får lavet en støtte, kan der være hele familier, som går nedenom og hjem.