SF i nyt udspil: Landbruget skal bruge mindre jord og have færre husdyr

SF vil reducere landbrugsarealet, mindske husdyrproduktionen og ændre danskernes kostvaner

I SF's nye landbrugsudspil vil partiet gøre landbruget mere klimavenligt. Udspillet skal også gøre de danske landmænd mere konkurrencedygtige på den lange bane, det skriver Dagbladet Information. 

- Landbruget er en lavthængende frugt, som regeringen slet ikke tager fat på. Det skal vi i gang med, siger formand for SF, Pia Olsen Dyhr, til Information om udspillet 'En ægte klimaindsats i landbruget'.

SF kommer i udspillet med en række forslag, som skal tage et opgør med Co2-udledningen fra landbruget. SF mener ikke regeringens klimaudspil fra oktober måned var omfattende nok for landbrugserhvervet. 

Særligt husdyrproduktionen tæller ned i det grønne regnskab. Husdyrproduktionen tegner sig for 60 procent af landbrugets Co2-udledning. I alt står landbruget for omkring 20 procent af Danmarks samlede Co2-udledning. 

Mindre landbrugsareal

Ifølge SF vil ni konkrete tiltag reducerer udledningen med mod 25 procent i 2030 sammenlignet med i dag.

Blandt andet skal landbrugsarealet mindskes og antallet af husdyr skal nedbringes. 

- Der er flere gode elementer i at tage jorde ud af dyrkning. Det ene er, at det er sårbar jord med høj klimabelastning. Det andet er, at vi så også stopper dræning og gødskning. Og det er godt for miljøet og naturen, da kvælstofsudledningen ved søer og vandløb falder. På den måde er det et lækkert Kinder-æg, siger Pia Olsen Dyhr til Information.

Konkret og realiserbart    

Dagbladet Information har bedt professor i jordbrug Jørgen E. Olesen fra Aarhus Universitet og Leif Bach Jørgensen fra Det Økologiske Råd vurdere udspillet.

- Det er et godt, konkret og realiserbart udspil, SF kommer med. Regeringens udspil, som friholder landbruget, er dybt kritisabelt. Vi skal i gang med klimaindsatsen, og landbruget har en stor del af ansvaret, siger Leif Bach Jørgensen.

Jørgen E. Olesen mener, at udspillet er "et klogt indspark til debatten, hvis man sammenligner med nogle af de andre politiske udspil, der er komme

TV MIDTVEST har tidligere bragt det her indslag om regeringes klimaudspil: Statsministeren sagde i dag i sin åbningstale til Folketinget, at diesel- og benzinbiler skal være fortid i Danmark. Det vækker glæde hos en virksomhed i Herning.

- Der er mange gode tanker i udspillet. Der står også, at noget mere må gøres forskningsmæssigt og innovationsmæssigt. Det er jeg fuldstændig enig i, siger han.

- Vi kan godt både have et stærkt landbrug og et fornuftigt reguleret landbrug. Landbruget skal altså blive mere klimavenligt. Og hvis man udvikler staldmetoder, foderstof eller klimavenligt maskineri, så påvirker det ikke nødvendigvis produktionen. Jeg tror, at landmændene primært vil kunne mærke det på deres måde at producere på, ikke så meget i forhold til deres konkurrenceevne, siger Pia Olsen Dyhr. 

Men når man udtager jorde, bliver der jo mindre areal at dyrke for landmændene?

- Ja, det er rigtigt. Derfor skal vi også bruge landbrugsstøttemidler til at kompensere de landmænd, der tager areal ud, fordi det sker i samfundets fælles interesse. Vi generer ikke landbruget ved at gøre dem klimaparate, jeg tror faktisk, vi hjælper dem på den lange bane, siger Olsen Dyhr til Information.

Vi kan ikke redde både klimaet og dyrene med vores indkøb fra køledisken, siger klimaforsker fra Aarhus Universitet.

Politisk opbakning i rød blok

Socialdemokratiets klimaordfører, Jens Joel, er enig med SF i, at det er altafgørende, at landbruget reducerer sine CO2-udledninger, hvis Danmark skal nå i mål med klimaindsatsen.

- SF peger på mange relevante indsatser, og vi har netop foreslået et arbejde med landbruget, hvor vi får spredt både gode erfaringer og nye initiativer. Det kunne være jordbytte og ændret fodersammensætning, som SF også peger på. Der er heldigvis mange klimaindsatser, som også giver natur- og miljøgevinster oveni, siger Jens Joel.

Derimod får SF’s udspil en blandet modtagelse hos landbrugets interesseorganisation, Landbrug & Fødevarer.

- Danmarks stærkeste bidrag til verdens klimaproblemer er at producere endnu flere fødevarer i Danmark, hvor vi er virkelig klimaeffektive, og hvor vi hele tiden stræber efter at blive bedre. Derfor ser vi frem til at drøfte klima med SF, for vi er sikre på, at vi kan kvalificere deres udspil markant, siger adm. direktør Anne Arhnung.

Ingen salg af diesel- og benzinbiler i 2030 - busser og taxaer allerede fra 2025. Urealistisk lyder det fra en mekaniker.

Læs flere artikler fra Midt- og Vestjylland eller i kategorien Miljø.