Seks ud af ti mistænkt for seksualforbrydelse ender uden dom

39 procent af personer mistænkt for sexkriminalitet blev i 2018 dømt i retten, viser nye tal.

Hver gang ti personer blev sigtet for at have begået en seksualforbrydelse i løbet af sidste år, kunne seks af dem sætte punktum for sagen uden dom - enten ved at sagen frafaldes eller med en frifindelse.

Kun i 39 procent af sagerne, blev en person tiltalt og siden fundet skyldig og dømt for en forbrydelse.

Det viser den seneste opgørelse over antallet af afsagte domme for forskellige typer kriminalitet i 2018. Tallene kommer fra Danmarks Statistik.

Dermed skiller denne type sager sig ud i det store billede over domme i straffesager i Danmark sidste år.

Det var ifølge Danmarks Statistik kun blandt seksualforbrydelser, at det var under halvdelen af de sigtede, der siden blev dømt i retten.

Der er i tallene både medregnet personer, der blev frifundet i retten, og sager med påtaleopgivelse undervejs. Det betyder, at sagen bliver droppet forud for en retssag.

I alt blev der i 2018 registreret 1762 sager om seksualforbrydelser. 682 af dem endte med en dom.

Betegnelsen seksualforbrydelse omfatter for eksempel voldtægt og blufærdighedskrænkelse.

I alt blev der afsagt 205.200 strafferetlige domme i 2018. Ud af dem var 190.000 fældende. Det vil sige, at den tiltalte blev fundet skyldig og dømt for forbrydelsen.

I 70 procent af sagerne endte den tiltalte altså med at blive dømt for lovbrud.

De 205.200 domme dækker over brud på straffeloven, færdselsloven og særloven.

Tallene fra Danmarks Statistik viser også, at færre personer bliver idømt samfundstjeneste.

Sidste år udgjorde domme med vilkår om samfundstjeneste 28 procent af det samlede antal ubetingede frihedsstraffe og samfundstjenestedomme, når straffeloven blev overtrådt.

I 2016 lå tallet på 32 procent.