Sådan vil Troels Lund skaffe plads til turister

Regeringen vil øge overnatningsmuligheder for turister. Det kan gavne udlejere af værelser og sommerhuse.

Foto: TV Syd

Erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen (V) fremlagde mandag regeringens bud på en national turismestrategi.

Den skal øge antallet af steder, hvor turister kan overnatte i Danmark. I dag er der nemlig ifølge regeringen pladsmangel i højsæsonen.

Sådan vil regeringen løse udfordringen

Bundfradraget for udlejning af helårsboliger (en del af året) og værelser forhøjes med 10.000 kroner.

Bundfradraget ved udlejning af sommerhuse skal samtidig forhøjes med 5.000 kroner fra 2018, hvis der gennem et bureau eller en deleøkonomisk platform foretages indberetning til Skat.

Regeringen ønsker at øge mulighederne for realkreditbelåningen af sommerhuse fra 60 procent til 70 procent. Det vil man i første omgang undersøge konkrete modeller for.

Udlejnings- og anvendelsesperioden for sommerhuse i sommerperioden udvides fra 26 til 34 uger.

Nye udviklingsområder i kystnærhedszonen vil ifølge regeringen give bedre muligheder for anlæg af nye turismefaciliteter.

Regeringen vil give mulighed for udlæg af nye kystnære sommerhusområder med op til 6.000 sommerhuse.

Strandbeskyttelsesreglerne skal justeres, så der åbnes for etablering af visse mindre turismefaciliteter tæt på kysten.

Regeringen vil inviterer forligskredsen bag planloven til forhandling om, hvorvidt man kan igangsætte nye forsøgsprojekter for kyst- og naturturisme, fordi mulighederne ikke er udnyttet fuldt ud.

Der skal ifølge regeringen skabes bedre rammer for udvikling af de danske campingpladser.

Regeringen vil give mulighed for, at tomme bygninger i landzoner kan omdannes til ferieboliger.

Kilde: Den nationale strategi for dansk turisme.

 

01:06

Troels Lund Poulsen uddyber tankerne omkring den nye turismestrategi 

Luk video

/ritzau/