Sådan sikrer du dig Sankt Hans uden ubehagelige overraskelser

Har du helt styr på regler og anbefalinger til bålafbrændingen den 23. juni? Hvis ikke, så kan du blive klogere her.

1:51
(Arkiv).
Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

Sankt Hans er for mange lig med hygge, sange og snobrød med den åbne ild i bålet som omdrejningspunkt.

Men hvis du ikke har styr på sikkerheden, så kan det hurtigt blive en farlig affære.

Det oplever Brandvæsenet hvert år på Sankt Hans-aften, hvor de rykker ud til dobbelt så mange 112-opkald som på en normal aften og nat. Det skriver Beredskabsstyrelsen i en pressemeddelelse.

- Forsigtighed er et nøgleord, når det kommer til sankthansbål, siger Mads Dalgaard, der er forebyggelsesekspert i Beredskabsstyrelsen.

Og du kan selv tage dine forholdsregler for at undgå, at bål bliver til brand.


Fem gode råd til sankthans

1 Brug aldrig brandfarlige væsker, når du tænder bålet.

2 Hold øje med bålet og forlad det først, når ild og gløder er helt slukket - hæld gerne vand på.

3 Sørg for at have rigeligt med vand i nærheden.

4 Vær særligt opmærksom på børn og dyr i nærheden af bålet.

5 Hvis det er meget tørt eller blæser kraftigt, så lad være med at tænde bålet.

sankthansbål gode råd
Foto: Danske Beredskaber og Beredskabsstyrelsen

Sankt Hans-bål må kun afbrændes den 23. juni. 

På alle andre tidspunkter af året betragtes det som afbrænding af haveaffald, hvor der normalt gælder andre regler og begrænsninger. Her skal du tjekke hos din kommune for at høre nærmere. 

Sankthans i tal

Det er dog aldrig tilladt at tænde bål, hvis vejrforholdene ikke er optimale.

- Hvis der blæser en hård vind eller mere, er det forbudt at tænde bål. I særligt tørre perioder kan der ligeledes indføres afbrændingsforbud. Man bør altid undersøge, hvad der gælder i sit lokalområde, før man tænder bål, forklarer Kenny Christensen, som er forebyggelsesekspert hos Danske Beredskaber.


Regler for placering af bål

1 30 meter fra bygninger med hårdt tag – afstanden fordobles i vindens retning ved jævn og frisk vind.

2 60 meter fra letantændelige markafgrøder.

3 200 meter fra letantændeligt tag (stråtækte huse og lign.), nåletræsbevoksninger, lyngklædte arealer eller anden letantændelig vegetation samt oplag af brandfarlige, brandnærende, eksplosive eller letantændelige stoffer.

anbefalede afstande til sankthansbål
Foto: Danske Beredskaber og Beredskabsstyrelsen

Hvis du vil anvende åben ild i haven eller i naturen, så tjek altid brandfareindekset på Brandfare.dk og se, om der er udstedt afbrændingsforbud eller forhøjet brandfare.

Planlægger du at tænde Sankt Hans-bål på offentlige arealer, bør du undersøge reglerne i dit område. 

Mange steder kræver det nemlig en tilladelse at afholde Sankt Hans-festen på kommunens områder, mens det som udgangspunkt er lovligt at tænde Sankt Hans-bål i egen have.

Det gode bål

1 Brug kun tørt og rent træ.

2 Kraftige grene suppleret med kvas og tyndere grene er et rigtig godt fundament for at få et flot og stabilt sankthansbål.

3 Det er forbudt at bruge affald, trykimprægneret træ og andet overfladebehandlet træ i sit bål.

Er uheldet ude, hvor dit bål bliver til brand, så er det vigtigt at få folk på sikker afstand. 

Ring efter brandvæsenet på 112, og orientér dig om, hvor I befinder jer, inden du ringer. 

Ved forbrændinger skal du afkøle huden med rindende, lunkent vand og følge de almindelige førstehjælpsråd om, hvornår du bør søge lægehjælp.