Robotter skal sortere plastikaffald

Det kommunaltejede renovationsselskab Nomi4s, Region Midtjylland og Miljøstyrelsen arbejder sammen om, at finde nye måder at sortere affald på.

Nomi4s sorteringsanlæg i Holstebro er et af de eneste af sin slags i Danmark. Her bliver affald fra selskabets fire ejerkommuner, Holstebro, Struer, Skive og Lemvig samlet og sorteret.

- Det er jo en del af vores eksistensgrundlag at forbedre udsorteringen i forhold til vores kommuner, siger Hans Bloch, der er administrerende direktør i Nomi4s.

 

Husholdninger i de fire kommuner har i dag en ekstra skraldespand til plast og dåser, som sorteres på anlægget.

Men der er behov for nye metoder til at håndtere de mange forskellige typer plastik.

- Det vi sigter på i fremtiden, det er jo at kunne bruge robotter på at udsortere plasten. Vi vil have fokus på at udsortere mere plast, og det plast, vi sorterer,  skal have en bedre kvalitet, siger Hans Bloch, der er projektleder ved Nomi4s

 

Affaldsselskabet står sammen med Region Midtjylland og Miljøstyrelsen bag et udviklingsprojekt, som netop nu er ved at bygge robotter, der skal kunne sortere plastikken.

- Det er jo ikke noget, der findes andre steder det her, så vi kan jo ikke gå ud og købe nogle erfaringer et sted. Vi er ude at opfinde fra bunden af, så det er jo rigtig rigtig spændende, siger Hans Bloch.

 

Det er regeringens målsætning, at andelen af husholdningsaffald, som genanvendes, skal fordobles inden 2022.

Skal målet nås, er det CO2-tunge plastic en vigtig del af fremtidens affaldssortering.

 

- Idéen er jo, at det her skal være et fyrtårnsprojekt i den måde, man håndterer det på. Plast er jo en del, der udleder meget CO2, så vi skal sørge for at begrænse vores CO2, lyder det fra Hans Bloch.

 

Parterne bag robotprojektet forventer at kunne teste robotterne på affaldscenteret i Holstebro i slutningen af i år. 


Læs flere artikler fra Midt- og Vestjylland eller i kategorien Miljø.