Rift om Allan og Bodils træer

2013's to store storme har givet rift om de faldne træstammer, der nu er i gang med at blive fjernet fra landsdelens skove.

De ekstra mange træer, som stormene i november og december gav, betyder stor travlhed på savværkerne, der gerne vil beholde træet og dermed arbejdspladser her i landet.

I alt 2,5 mio. træer i de private og offentligt ejede skove ligger som pinde i et mikakospil. Træerne er eftertragtede, for otte ud af 10 væltede træer er nåletræer, og prisen på netop nåletræer er lige nu historisk høj.

Til sammenligning var prisen under den store storm i 2005 blot 60% af, hvad den er i dag. Og da branchen har været i knæ siden finanskrisen, har stormen set med branchens øjne været velplaceret denne gang.