Regionspolitikere enige om 2016-budget

Alle partier i Region Midtjylland med undtagelse af Enhedslisten og Liberal Alliance har mandag eftermiddag indgået forlig om budgettet for blandt andet sygehusene næste år

Selvom store dele af budgettet allerede blev lagt fast, da regionsrådet i april vedtog en omfattende spareplan frem mod 2019 på i alt 700 millioner, så blev de sidste detaljer forhandlet på plads mandag eftermiddag i Viborg.

Hårdt brug for hver en krone

På sundhedsområdet bliver der i 2016 i alt brugt 323 millioner kroner mere end i 2015. Men store udgifter til medicin og byggerier betyder, at der er hårdt brug for hver en krone, og der bliver ikke råd til nye initiativer.

En stor del af realvæksten på de 323 millioner kroner er allerede regnet ind som forventet indtægt i april-spareplanen eller båndlagt til særlige indsatser på især kræftområdet.

Samtidig kommer der udgifter i forbindelse med en ændret fordeling af bloktilskuddet og udgifter til landsdækkende it-projekter og digitalisering.

- Regionsrådet har valgt at være tilbageholdende med at sætte nye initiativer i søen. I stedet er råderummet primært gået til reservepuljer, ikke mindst til medicin, siger regionsrådsformand Bent Hansen.

Anlægsbudget under pres

På anlægssiden budgetterer regionen næste år med 2.145 milliarder kroner til byggerierne i Gødstrup, Viborg og Skejby. Disse byggeprojekter har en fastlagt økonomisk ramme og ændres ikke.

For de øvrige anlægsprojekter har regeringen allerede fra næste år ønsket at skære i regionernes rammer. Og regeringen har samtidig tilkendegivet, at den også fremover ser behov for mindre offentlige investeringer.

- Den stramme anlægsramme allerede fra 2016 betyder, at Region Midtjylland må bygge i langsommere takt end planlagt. Vil regeringen skære i de offentlige investeringer også i årene fremover, er vi tvunget til at standse vigtige projekter. Det er uholdbart, for der er stort behov for at give patienter i hele regionen bedre forhold, siger Bent Hansen.


Læs flere artikler fra Midt- og Vestjylland eller i kategorien Politik.