Regionen skal få de unge til tandlægen

Mange unge falder ud af tandplejen. Nu skal regionerne hjælpe unge fra børne- og ungdomstandplejen over i voksentandplejen.

En bytur eller et tandlægeeftersyn?

Det koster nogenlunde det samme. Selvom de fleste unge vælger at passe det regelmæssige tandeftersyn, går 17 % af de 18-25-årige ikke regelmæssigt til tandlæge. Men nu vil unge i alderen 18-20 år, som ikke har været til undersøgelse, fremover få en henvendelse fra regionen, der gør opmærksom på vigtigheden af regelmæssig tandpleje.

Det fremgår af den nye overenskomst mellem Tandlægeforeningen og Regionernes Lønnings- og Takstnævn, som netop er trådt i kraft, det skriver Tandlægebladet.

I dag falder mange af de unge ud af systemet, når de skifter fra den kommunale tandpleje til privat praksis. Og det er Tandlægeforeningen og Danske Regioner enige om er et problem både for de unges tandsundhed og for deres økonomi, idet de risikerer at få en stor regning, hvis de ikke undersøges regelmæssigt.

Kan gøre en forskel

Det er yderst positivt, at dropoutproblematikken er blevet adresseret i den nye overenskomst, mener Charlotte Groule, der er formand for Tandlægeforeningens sundhedsudvalg.

- Regionerne har en helt central position i forhold til at hindre dropout blandt unge. Hvis det er lovligt at sammenkøre registre, vil regionerne kunne identificere og kontakte de unge, der er droppet ud. Derfor kan regionens initiativ gøre en stor forskel, siger Charlotte Groule.

Hvordan det præcist skal gøres, er endnu uafklaret, bl.a. fordi der netop er en udfordring i forhold til datasikkerheden. Parterne afklarer i øjeblikket, hvorvidt det er tilladt at trække og krydse de relevante data.


Læs flere artikler fra Midt- og Vestjylland eller i kategorien Samfund.