Region Midtjylland ansætter igen

Region Midtjylland er nu igen begyndt at slå stillinger op. Efter et midlertidigt stop blev inført i maj for at afbøde virkningen af regionens store fyringsrunde.

Sygeplejersker, læger og andre fagpersoner i sundhedssektoren kan igen begynde at holde øje med stillingsopslag fra Region Midtjylland.

De fleste af de afskedigelser og omplaceringer, der var en følge af den store spareplan som regionsrådet vedtog i spareplanen for 2015-2019 er iværksat.

Derfor har Region Midtjylland fra 1. oktober besluttet at ophæve det stop for eksterne nyansættelser, der har været gældende siden 1. maj 2015.

Ledige stillinger indenfor psykiatriområdet bliver dog først opslået fra midten af november.

Ansættelsesstoppet har betydet, at ledige stillinger udelukkende blev opslået internt.

Opsagte medarbejdere har fortrinsret

 

- Jeg vil gerne understrege, at der overalt bliver gjort en stor indsats for at finde andre job til medarbejdere, der er varslet opsagt på grund af besparelser og omlægninger. Men Region Midtjylland er en stor arbejdsplads med behov for mange forskellige fagligheder, der ikke altid findes andre steder i organisationen. Derfor kan vi ikke altid matche en opsagt medarbejder med en ledig stilling, siger konstitueret koncerndirektør Christian Boel.

Ifølge Region Midtjyllands retningslinjer har medarbejdere, der er blevet opsagt som følge af besparelserne, fortrinsret til ledige relevante stillinger.

Region Midtjylland havde i 1. kvartal 2015 hvad der svarer til 26.596 fuldtidsansatte, hvoraf hovedparten arbejder på hospitaler og i psykiatriske og sociale tilbud.


Læs flere artikler fra Midt- og Vestjylland eller i kategorien Politik.