Region Midtjylland: 112 fyringer er kun begyndelsen

De 112 medarbejdere, der den 31. august blev varslet fyret af Region Midtjylland er kun toppen af isbjerget.

Den 31. august modtog 112 medarbejdere hos region Midtjylland et fyringsvarsel. Af dem kom 82 fra TV MIDTs sendeområde. I en orientering til pressen meddeler regionen, at der er flere fyringer på vej.

Fyringerne kommer som et følge af spareplanen for 2015-2019. En plan som alle partier i Regionsrådet står bag. Det bliver dog ikke de Midt- og Vestjyske arbejdspladser, der bliver ramt hårdest i den næste sparerunde.

- Det er hospitalsenhederne Midt og Vest, der er længst med deres spareprocesser og derfor vil der ikke komme ret mange ekstrafyringer i den del af regionen, siger Jørn Mørup, Afdelingschef Koncern HR, Løn- og Personale i Region Midtjylland. 

Hvor mange ansatte, der reelt mister deres arbejde ligger først fast om nogle måneder, men regionen vil gøre meget for at det bliver så få som muligt.

- Vi håber at kunne omplacere nogle af dem, der er varslet fyret før deres opsigelsesperiode er slut, siger afdelingschefen i dag til TV MIDTVEST.

 

"Besparelsesprocesserne er ikke tilendebragt, og nogle hospitaler er længere end andre med hensyn til at gennemføre de nødvendige personaleprocesser. Blandt andet Århus Universitetshospital gennemfører en række varslingsprocesser i september og inden for Psykiatri og Social påbegyndes varslingsprocesserne først til november.  Mulighederne for at undgå varslinger om afskedigelser og omplaceringer varierer på tværs af regionens forskellige arbejdspladser, f.eks. som følge af variationen i enhedernes geografiske spredning, omfanget af vikaransættelser og ledige stillinger, personaleomsætning mv. Tallene kan derfor ikke umiddelbart sammenlignes på tværs af hospitalerne," oplyser Region Midtjylland.

Udover de ekstra fyringer er der også en helt del stillingsnedlæggelser, som ikke er med i den opgørelse, som regionen har lavet: 

"Opgørelsen rummer kun medarbejdere (inkl. ledere), som formelt er varslet omplaceret eller afskediget. Der er mange andre medarbejdere, som omfattes af f.eks. reorganiseringer, tildeling af nye ansvarsområder, stillingsnedlæggelser osv. Det samlede antal stillingsnedlæggelser ved naturlig afgang eller lign. er ikke opgjort endnu, men der er tale om et betydeligt antal," skriver regionen i orienteringen.

Sparerundens status drøftes mandag den 14. september poå regionens medarbejderudvalgsmøde.


Læs flere artikler fra Midt- og Vestjylland eller i kategorien Politik.