Region Midt vil fjerne psykiatri fra Holstebro

Regionen lægger op til at den psykiatriske afdeling på Regionshospitalet Holstebro skal fjernes.

Foto: TV MIDTVEST

Tidligere på året betød nedskæringer, at den psykiatriske afdeling på Regionshospitalet Holstebro blev reduceret til 23 pladser. Nu vil Region Midt helt fjerne den psykiatriske afdeling, skriver Dagbladet Holstebro-Struer.

Planen skal diskuteres i næste uge i regionens rådgivende udvalg for psykiatri og social, og der skal træffes en beslutning sidst i august.

-Det er fuldstændig tåbeligt. Psykisk syge får det ikke bedre af at komme til Herning og dermed længere væk fra familien, som kan støtte med. Oveni er der i forvejen for få pladser, så folk bliver sendt hjem, før de er klar til det. Og flere bliver derfor indlagt igen, siger Keld S. Laursen, formand for de pårørende i foreningen ”Bedre Psykiatri” i Holstebro til Dagbladet Holstebro-Struer.

Regionen begrunder i oplægget ændringen med, at der er akut mangel på psykiatriske overlæger i Holstebro, der i øjeblikket kun har én overlæge. De psykiatriske sengepladser skal samles i Herning, og fremover bliver der 12 færre psykiatriske pladser, end der hidtil har været.