Regeringen vil halvere randzoner

Regeringen vil med en ny vækstaftale for fødevareerhvervet halvere de omstridte randzoner.

Regeringen og de borgerlige er tæt på at enes om at halvere det samlede areal af de udskældte randzoner, det skriver tv2.dk.

Det er foreslået i et aftaleudkast, der skal indgå i en større vækstplan på fødevareområdet, som parterne skal lægge sidste hånd på onsdag eftermiddag.

I aftaleudkastet lægger regeringen op til, at arealet af randzoner vil blive halveret fra 50.000 hektar til 25.000 hektar.

Mange landmændene har været stærkt utilfredse med randzoneloven, som betyder, at landmænd hverken må gøde eller bruge sprøjtegift i et bælte på 10 meter langs vandløb og søer.

Derudover lægger udkastet op til, at landbrugslovens §20 ændres, således at det ikke længere kræves, at én person har kontrol over et landbrugsselskab.

Parterne skal mødes igen kl. 14.30 for at forhandle videre.