Regering om fravær: Elever kan frit gå på toilet - men der skal strammes op

Der er grund til ens regler i forhold til fravær på de boglige ungdomsuddannelser. Eleverne bekymrer sig på det forkerte grundlag, siger Venstre.

Mandag formiddag har elever på HHX i Holstebro strejket på grund af nye fraværsregler. Men spørger man Venstres Thomas Danielsen, er det ikke på en helt rigtig baggrund.

- Der går mange rygter om, at man ikke må gå på toilet uden at få fravær. Det er naturligvis ikke rigtigt. Virkeligheden er bare, at fraværssystemet bliver reguleret ens i hele Danmark, siger han til TV MIDTVEST.

- Vi har lavet en stikprøvekontrol, som viser, at HF og gymnasierne i Danmark har et fremmødefravær på 15 procent. Det er svimlende højt. Derfor er det ikke hensigtsmæssigt, at det bliver håndteret på forskellig vis.

Han understreger, at det fortsat er op til de enkelte skoler at vurdere, hvilke konsekvenser det skal have, når eleverne har for meget fravær.

- Fraværssanktionerne er fortsat decentralt ude på det enkelt gymnasium. Men nu tvinger vi gymnasierne til, at de skal vurdere, om der skal laves sanktioner ved et fravær på 15 procent. Hvis bussen er forsinket, så bliver der registreret fravær. Men det er skolen, der vurderer, om der skal være en sanktion. 

Men grundliggende er han som resten af regeringen af den opfattelse, at der over en bred kam skal strammes op.

- Det forstyrrer undervisningen, når eleverne kommer dryssende tre, fire og fem minutter inde i undervisningen. Derfor er det fravær, som er asocial i forhold til klassekammeraterne.

Enighed i regeringen

De Konservatives undervisningsordfører, Brigitte Klintskov Jerkel, deler nogenlunde Thomas Danielsens opfattelse af den nye fraværsbestemmelse, der trådte i kraft den 22. oktober.

- Det er vigtigt, at vi har ensartede regler for registrering af fravær, men der skal selvfølgelig også være en rimelighed. Læreren må lave en individuel vurdering af, om det er en rimelig fraværsforklaring, eleven kommer med, fortæller hun.

Den liberale undervisningsminister Merete Riisagers er i sin gode ret til på egen hånd at lave sådanne bekendtgørelser. Men hun har ikke ønsket at udtale sig til TV MIDTVEST.

Elever på gymnasiale uddannelser demonstrede mod nye fraværsregler

Læs flere artikler fra Midt- og Vestjylland eller i kategorien Uddannelse.