Reform kan presse kontanthjælpsmodtagere til udkanten

Kontanthjælpsloftet kan skabe en udvikling, hvor kontanthjælpsmodtagere søger mod yderområder, hvor det i forvejen er vanskeligt at finde job.

Høje huslejepriser og andre leveomkostninger i de største byer vil være svære at overkomme for mennesker, der rammes af det nye kontanthjælpsloft, skriver Ugebrevet A4. Ifølge professor ved Institut for Arbejdsmarkedsforskning på Aalborg Universitet, Henning Jørgensen, har det gennem flere år været en tendens, at borgere på passiv forsørgelse klumper sig sammen i Udkandsdanmark.

- Det her er både ulighedsskabende i økonomisk og geografisk forstand. Befolkningens bosætningsmønstre ændrer sig, og uligheden forøges. I stedet for, at der kommer job, kommer der kontanthjælpsmodtagere, siger Henning Jørgensen til Ugebrevet A4.

Henning Jørgensen bakkes imidlertid op af Torben M. Andersen, professor ved Institut for Økonomi ved Aarhus Universitet.

- Det kan skabe en mekanisme, hvor man søger mod yderområder, fordi man kan finde en bolig til en mere overkommelig husleje. Til gengæld bliver det typisk i et område, hvor det er endnu sværere at finde et arbejde, siger han og vurderer, at det økonomiske incitament til at tage arbejde bliver mindre for de kontanthjælpsmodtagere, der flytter fra de store byer, da lavere lønninger i yderområderne også betyder, at gevinsten ved at tage et arbejde bliver mindre. Det kan potentielt gøre det sværere at udløse de beskæftigelseseffekter, der er hele idéen bag reformen, siger Torben M. Andersen.

LA: Skær ned i kontanthjælpen

Liberal Alliances beskæftigelsesordfører Joachim B. Olsen mener, at man bør skære på kontanthjælpen i yderområderne.

- Man skal fastsætte niveauet af kontanthjælpen ud fra de leveomkostninger, der er i de enkelte kommuner. Også for at modvirke, at det bliver for attraktivt at flytte dertil, fordi man gerne vil leve på overførselsindkomst. Det giver simpelthen ikke mening, at kommunerne ikke har mulighed for at indrette kontanthjælpen sådan, at den passer til de leveomkostninger, der er i de pågældende kommuner, siger Joachim B. Olsen til Ugebrevet A4. 

Både DF og Venstre vender tommelfingeren ned til Joachim B. Olsens ide. 


Læs flere artikler fra Midt- og Vestjylland eller i kategorien Samfund.