Rapport: Væksten skal findes i yderområderne

Hvis Danmark skal tilbage på vækstsporet, skal der i højere grad fokuseres på at fastholde mennesker i yderområderne. Det viser en ny hvidbog, som offentliggøres på Christiansborg i dag.

Centraliseringen har ikke været god for Danmark. Det konkluderer en hvidbog udarbejdet af organisationen 'Danmark på Vippen.' Det er nemlig uden for de store byer, at de danske vækstmotorer findes.

- Flere mennesker til yderområderne og de industri- og landsbrugsproducerende dele af landet vil skabe mere vækst. Hvis vi sørger for, at disse områder får en bedre fremtid, vil det være til gavn for hele landet. Vækst i industri og landbrug vil skabe vækst i hele landet, også i de større byer.

Sådan lyder en af de overraskende konklusioner i hvidbogen "Et Danmark i balance er et rigere Danmark", som landsorganisationen 'Danmark på Vippen' offentliggør tirsdag den 8. september ved en høring i fællessalen på Christiansborg.

Yderområderne eksporterer mest

Konklusionen kommer fra forskerne fra Center for Fremtidsforskning, Jesper Bo Jensen og Marianne Levinsen, der blandt andet har bidraget til hvidbogen med en analyse af den erhvervsgeografiske udvikling i Danmark fra 1945 til i dag.

I analysen redegør de to forskere for, hvordan Danmark har udviklet sig fra at have flest beskæftigede i landbruget - over en fase med mange beskæftigede i industrien - til i dag at have størstedelen af befolkningen beskæftiget i servicehvervene og kun cirka 20 procent beskæftigede i de producerende erhverv.

Og dét hæmmer ifølge forskerne Danmarks muligheder for at skabe vækst, fordi det er de primære og sekundære erhverv, der sørger for langt den største del af nettoeksportindtjeningen til Danmark, og som har haft den højeste produktivitetsvækst gennem årene.

Urbaniseringen svækker væksten

Landbruget, som ifølge analysen bidrager med 70 milliarder kroner i nettoeksportindtægter til landet, ligger selvsagt i relativt stor afstand fra de største byer.

Ifølge de to forskere betyder det, at vandringen fra yderområdernes primære og sekundære erhverv til byernes servicehverv har påvirket landets vækstrate og vil forsætte med at gøre det i fremtiden, hvis ikke billedet ændres:

- Lader vi den nuværende udvikling fortsætte, hvor flere og flere unge flytter til de største byer og søger ind på de videregående uddannelser frem for de faglige uddannelser, og hvor en fortsat affolkning af landet og de mindre bysamfund finder sted, så ender vi med et land, der kun er i stand til at præstere middelmådig fremgang i produktiviteten og en middelmådig økonomisk vækst sammenlignet med vores naboer og andre sammenlignelige samfund. Vi er allerede kommet et godt stykke ned af ranglisten over verdens rigeste lande, hvor vi førhen altid var med i top tre eller fem. De seneste år har budt på en placering omkring nummer 15. Vi vil fortsætte nedad, hvis vi ikke ændrer retning, lyder det blandt andet fra forskerne i rapporten.

Opråb til politikerne

Og den konklusion kommer ikke bag på bestyrelsesformand i Danmark på Vippen, Jakob Fastrup, der er advokat ved MidtAdvokaterne i Ikast og Herning.

- Danmark har hårdt brug for den vækst, der er potentiale til i yderområderne, og det kommer til at koste Danmark dyrt, hvis ikke vi får øjnene op for konsekvenserne af den skævvridning af landet, som de seneste års politiske centralisering har ført med sig. Derfor håber vi selvfølgelig, at politikerne på Christiansborg vil læse analyserne i vores hvidbog grundigt igennem og indgå i en dialog om, hvad der kan gøres for at vende udviklingen, siger han.


Læs flere artikler fra Midt- og Vestjylland eller i kategorien Politik.