Rapport: Landbrugets kvælstofoverskud er det højeste i ti år

Overskuddet af kvælstof og fosfor i landbruget har ikke været så stort i ti år, som det er nu, viser rapport.

Dansk landbrug har et stadig større overskud af kvælstof og fosfor, som risikerer at skade miljøet.

Det viser en ny opgørelse fra Aarhus Universitet, skriver Fagbladet Ingeniøren mandag morgen.

Årsagen skal, ifølge bladet, hovedsageligt findes i Landbrugspakken, som den afgående regering og Dansk Folkeparti vedtog i 2015.

I forordet til rapporten skriver forskerne, at overskuddet af næringsstofferne giver en indikation for landbrugets potentielle miljøpåvirkning.

Landbrugspakken tillod mere gødning 

Overskuddet af kvælstof, fosfor og kalium faldt sidst i 1990'erne og frem til omkring 2005.

- Men overskuddet er steget igen de seneste par år, primært som følge af vedtagelsen af Landbrugspakken og hermed udfasning af normreduktionen, står der i forordet.

Den omtalte Landbrugspakke åbnede for at gøde op til, hvad der er optimalt økonomisk. Tidligere var gødningsnormen på 80 procent af det optimale.

Oppositionen kan glemme alt om at få landbrugspakken genåbnet. Det fastslår miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen i dag over for TV MIDTVEST.

Opgørelsen er den første, der også gælder 2018, og indeholder de nyeste offentliggjorte tal. Den viser, at overskuddet af kvælstof og fosfor ikke har været så stort i 10 år, som det er nu.

Sammenholdt med tal fra Danmarks Statistik voksede overskuddet af kvælstof i dansk landbrug i 2017 til 2018 med 16 procent til 307.000 tons.

Forskerne bag rapporten har blandt andet opgjort bruget af kunstgødning ved at tage prøver af næringsstoffer i gødning og importeret foder.

Sundhedsskadeligt for mennesker

Derefter sammenholder de andelen af næringsstofferne i produkterne, som landbruget sælger og beregner forskellen.

- Jo større forskellen er, des større er risikoen for, at fosfor og kvælstof bliver udvasket og dernæst udledt til vandmiljøet, skriver Ingeniøren.

- Her kan de føre til opblomstring af alger, som giver iltsvind, efter de er døde og nedbrydes af bakterier, lyder det videre.

Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen afviser nu endegyldigt, at der kommer en tillægsaftale til landbrugspakken

Et overskud af næringsstoffer betyder også mere fordampning af ammoniak, der ender med at blive sundhedsskadeligt for mennesker.

Opgørelsen tager dog ikke højde for, at landmændene kan mindske udvaskningen af næringsstoffer, lyder det i fagbladet.

 

/ritzau/