Rådet for Sikker Trafik: Børn beskyttes med lavere fart

Biler skal køre langsommere på visse veje i byerne, mener minister. Rådet for Sikker Trafik er begejstret.

Farten er en afgørende faktor, hvis alvorlige ulykker i trafikken skal undgås. Derfor bakker Rådet for Sikker Trafik op om en ændring, der skal gøre det lettere at sænke hastigheden på udsatte veje inden for bygrænserne.

- Selv små hastighedsnedsættelser har stor betydning.

- Hastighed er den største synder i trafikken. Hastighed er skyld i flest tilskadekomne og dræbte og dermed mest sorg i de danske familier, siger direktør i Rådet for Sikker Trafik Mogens Kjærgaard Møller.

Transportminister Ole Birk Olesen (LA) vil ifølge Politiken gøre det mere enkelt for kommunerne at sænke hastighedsgrænsen fra 50 til 40 kilometer i timen på gader og veje ved eksempelvis skoler, børnehaver og plejehjem.

Kommunerne skal fortsat bede politiet om tilladelse til at opsætte nye fartskilte. Men de skal ikke - som i dag - kunne dokumentere, at der faktisk sker mange ulykker på grund af fart på den pågældende strækning.

Direktøren i Rådet for Sikker Trafik bakker lavere fart op med et eksempel. Hvis en bilist kører 50 kilometer i timen, et barn løber ud foran bilen, og føreren træder bremsen i bund, så stopper bilen lige foran barnet.

- Hvis man kører 60 kilometer i timen og alle øvrige faktuelle omstændigheder er de samme som i det første scenarie, så rammer bilen barnet med 44 kilometer i timen, siger Mogens Kjærgaard Møller.

Foreningen for Danske Motorejere (FDM) er bekymret for, at kommuner vil bruge de nye regler til at sænke farten i hele bydele eller i hele kommunen.

Men Rådet for Sikker Trafik påpeger, at ændringen kun vedrører hastighedsnedsættelser på udvalgte veje.

Den tilladte hastighed inden for bygrænserne er stadig som udgangspunkt 50 kilometer i timen.

- Dette handler om et cirkulære, og det giver ikke mulighed for at nedsætte hastighedsgrænserne i hele bydele. Det ville kræve en ændring af færdselsloven, siger direktør Mogens Kjærgaard Møller.


Læs flere artikler fra Midt- og Vestjylland eller i kategorien Trafik.