Private bosteders fokus skal skærpes

Private bosteders fokus på vidensdeling efter overfald halter efter.

Når det sker et voldeligt overgreb på et kommunalt bosted, bliver årsagen til overgrebet og løsningerne automatisk videregivet til andre kommunale bosteder. Samme automatik findes der ikke blandt de private bosteder.

Konsekvensen er, at ledelserne af de offentlige bosteder generelt har øget opmærksomhed på at skabe bedre arbejdsforhold for medarbejderne, skriver Avisen.dk.

Erkendelsen kommer fra en uventet kant - nemlig fra direktøren for landets private sociale botilbud (LOS), Michael Graatang.

- Jeg ved, at kommunerne har haft betydelig opmærksomhed på arbejdsmiljøet takket være et langt sejt træk for bedre arbejdsmiljø i det offentlige. Det kan jeg være mere usikker på, hvor meget de private virksomheder generelt har haft fokus på, siger Michael Graatang til Avisen.dk.

 

Michael Graatang repræsenterer 550 medlemmer - herunder de private bosteder, der opgjort på antal pladser sidder på 17 procent af markedet. Trods sin position er Graatang ikke bleg for at indrømme, at der ligger en udfordring i at få alle private bosteder til at indse vigtigheden af at arbejde målrettet med at forbedre arbejdsmiljøet.

Hos FOA, der organiserer social- og sundhedsassistenterne på en lang række bosteder, fremhæver arbejdsmiljøkonsulent, Charlotte Bredal, at udveksling af erfaringer de enkelte bosteder imellem, er en vigtig kilde til styrke arbejdsforholdene.

- Jeg kan godt nikke genkende til at de offentlige botilbud er bedre til at dele deres erfaringer, men det er ikke noget, vi har undersøgelser, der underbygger. Vi kan jo se, at blandt andet Københavns Kommune deler erfaringerne mellem de enkelte botilbud, men der hører også mange botilbud under kommunen, så det ligger ligesom mere til den flade at dele erfaringer her, siger hun til Avisen.dk

 

Avisen.dk har de seneste par uger beskrevet, hvordan hverdagen på mange bosteder er fyldt med vold og overgreb. En kortlægning af alle straks-påbud og påbud fra Arbejdstilsynet viste, at overgrebene sker dagligt og over hele landet. De barske realiteter har på ny sat fokus på arbejdsmiljøet, og hvordan det kan forbedres.

De private bosteder er underlagt de samme love og regler som de offentlige. De offentligt ejede botilbud er dog ifølge Michael Graatang ofte underlagt instruktionsbeføjelser - en række krav fra enten kommune eller region - som tvinger dem til at have større fokus på arbejdsmiljø end lovgivningen kræver.

- Du kan ikke tvinge en privat virksomhed til at interessere sig for arbejdsmiljø - det er selvfølgelig det, jeg skal overbevise mine medlemmer om, er vigtigt, fastslår Michael Graatang.

 

Det manglende incitament blandt private bosteder til at dele erfaringer, bekymrer Charlotte Bredal i FOA.

- Jeg kunne godt være lidt bekymret for, at det går mere trægt med at dele erfaringer i det private. Kommunen har naturligvis både en interesse i at passe på deres medarbejdere og undgå påbud fra Arbejdstilsynet, hvorfor erfaringerne fra et påbud på et botilbud deles mellem alle kommunens botilbud, siger hun til Avisen.dk.

 


Læs flere artikler fra Midt- og Vestjylland eller i kategorien Samfund.