Politisøn narkodømt

En 34-årig mand, der er søn af en politimand ved Midt- og Vestjyllands Politi, blev i dag idømt fem måneders fængsel.

Dommeren og de to domsmænd mente, at anklagemyndigheden havde tilstrækkelige beviser for, at den 34-årige og to andre mænd i august havde forsøgt at smugle hård narko ind i Danmark.

De to andre dømte er en 28-årig russer, som er bosat i Vildbjerg, og en 36-årig tidligere narkodømt fra Herning. Den 28-årige russer fik også fem måneders fængsel, mens den 36-årige blev idømt seks måneder.

De fem måneders fængsel til den 28-årige russer betyder, at han bliver udvist af Danmark i fem år.

Politisønnen og russeren har allerede afsonet straffen, mens den sidste stadig skal afsone en måned bag tremmer.

Russeren modtog dommen. De to andre udbad sig betænkningstid.