Politiker vil have bedre vejledning om medicinsk cannabis: - Lægerne er kommet i klemme

Mange læger vil ikke udskrive medicinsk cannabis til patienter, fordi de ikke har informationer nok.

Torsten Gejl, der er Alternativets cannabisordfører, mener, at forsøget med medicinsk cannabis skal forlænges med to år. Foto: TV 2

I to år har en forsøgsordning gjort det muligt for praktiserende læger at udskrive medicinsk cannabis.

Læs også Esben kunne ikke få medicinsk cannabis – en privatlæge blev hans redning

Men det er langt fra alle læger, der benytter sig af tilbuddet.

De informationer og vejledninger om medicinsk cannabis, som lægerne kan støtte sig op af, er simpelthen for dårlige.

Det mener man blandt andet i de praktiserende lægers organisation, PLO. 

Derfor er det tid til at se forsøgsordningen med medicinsk cannabis godt efter i sømmene. Det mener Torsten Gejl, der er valgt til Folketinget for Alternativet. Han er samtidig Folketingets eneste cannabisordfører.

- Jeg synes egentlig, lægerne er kommet lidt i klemme i den her ordning. Flere steder i udlandet har man en vejledning til lægerne på flere hundrede sider, hvor man får en helt masse oplysninger. I Danmark er den 12 sider lang, siger Torsten Gejl.

Flere kollegaer tøver

Én af de læger, der gerne vil udskrive medicinsk cannabis, er Bent Damgaard, der er læge på den private Clinic Horsted i Kolding.

De seneste 14 måneder har han holdt over 700 cannabis-konsultationer – blandt andet med patienter fra det midt- og vestjyske.

Ens for alle patienterne er, at det ikke har været muligt for dem at få udskrevet medicinsk cannabis hos deres praktiserende læge.

Jeg synes, man har syltet vejledningsdelen. Vi har designet forsøget forkert, og det betyder, at vi ikke får de informationer ud af forsøgsordningen, som er nødvendig. 

Torsten Gejl, cannabisordfører for Alternativet. 

Men selvom Bent Damgaard er fortaler for medicinsk cannabis, så er han enig i, at den vejledning, der er tilgængelig for lægerne, er for dårlig.

Derfor kan Bent Damgaard godt forstå, at mange af hans kollegaer tøver.

- Hvis du spørger mig, så er der faktisk slet ikke nogen vejledning. Der er kommet en instruks fra Lægemiddelstyrelsen, men den indbefatter for eksempel intet om dosering. Det er meget ærgerligt, for erfaringer fra udlandet og Danmark er, at rigtig mange bliver hjulpet af det, og der er ingen, der tager skade af det, siger han.

Lægen skal tage det fulde ansvar

De cannabisprodukter, der indgår i forsøgsordningen, er ikke godkendte lægemidler i Danmark.

Det betyder, at lægen skal tage det fulde ansvar for ordineringen.

Det er for eksempel også den enkelte læge, der skal vurdere den enkelte patients dosering. Og der er ikke en indlægsseddel at tage udgangspunkt i. Det fremgår af informationer på Lægemiddelstyrelsens hjemmeside. 

Lægemiddelstyrelsen har lavet en vejledning, som læger kan orientere sig i, hvis de overvejer at udskrive medicinsk cannabis.

Det er den vejledning, som Bent Damgaard mener, er meget mangelfuld.

Annette Lind (S), der sidder i Folketingets sundheds- og ældreudvalg mener også, at det er tid til at se nærmere på, om forsøgsordningen skal justeres. 

Læs også Cannabis redder hesten Wendy fra den visse død

- Vi er nu halvvejs i forsøget, derfor er der en midtvejsevaluering på vej. Der får vi alle gode og dårlige ting på bordet. Det synes vi er helt fair – både for tvivlerne og fortalerne, siger hun.

Spurgt til, hvad hun tænker om kritikken om, at der mangler vejledning, svarer hun:

- Det gør der helt sikkert nok også. Det kan godt være, at lægernes tilbageholdenhed er et udtryk for, at der mangler vejledning. Derfor er det godt, vi får en midtvejsevaluering, så lægerne kan byde ind, og vi kan få det hele frem på bordet, siger hun.

Hos Alternativet mener Torsten Gejl, at hele forsøget bør forlænges med to år. 

- Jeg synes, man har syltet vejledningsdelen. Vi har designet forsøget forkert, og det betyder, at vi ikke får de informationer ud af forsøgsordningen, som er nødvendig for at tage stilling til fremtidig brug, siger han.

Forsøgsordningen begyndte 1. januar 2018 og kører i fire år.

05:40 Luk video

FORSØGSORDNINGEN MED MEDICINSK CANNABIS

  • Den 1. januar 2018 trådte en forsøgsordning med medicinsk cannabis i kraft.
  • Ordningen giver læger mulighed for at udskrive en ny type cannabisprodukter, som ikke tidligere har været lovlige i Danmark.
  • Det er hensigten, at forsøgsordningen skal give et bedre grundlag for at vurdere brugen af medicinsk cannabis ved forsøgsperiodens udgang.
  • De cannabisprodukter, der indgår i forsøgsordningen, er ikke godkendte lægemidler. Hverken i Danmark eller i andre lande.
  • Det vil blandt andet sige, at lægen skal tage det fulde ansvar for ordinationen og f.eks. selv vurdere den enkelte patients dosering. Der er hverken en indlægsseddel eller et produktresumé at tage udgangspunkt i, når lægen skal vurdere mulighederne for positiv effekt eller risikoen for bivirkninger hos den enkelte patient.
  • Lægemiddelstyrelsens vurderer, at det kun er relevant at bruge medicinsk cannabis ved smertefulde spamner på grund af multipel sklerose, smertefulde spasmer på grund af rygmarvsskade, kvalme efter kemoterapi og smerter på grund af sygdom i hjerne, rygmarv eller nerver. 
  • Ingen læge har pligt til at udskrive medicinsk cannabis.

Kilde: Lægemiddelstyrelsen.