Politiet går målrettet efter fartsyndere i hele landet

Fra mandag til søndag i denne uge har politiet et særligt fokus på overskridelser af fartgrænserne på landets veje.

På gader og veje i hele landet vil politiet i denne uge - fra mandag til søndag - holde særligt øje med trafikanternes hastighed. Det oplyser Rigspolitiet i en pressemeddelelse.

Således vil der i alle politikredse være fartkontroller.

For der er en klar sammenhæng mellem hastighed og antallet af dræbte og tilskadekomne på de danske veje, påpeger Christian Berthelsen, pressetalsmand hos Rigspolitiets Nationale Færdselscenter.

- Hvert år bliver politiet kaldt ud til utallige trafikulykker, der kunne have været undgået, hvis trafikanterne havde overholdt fartgrænserne. Trafikulykker, der i nogle tilfælde får en tragisk udgang og i andre tilfælde mærker de implicerede for livet, siger han i pressemeddelelsen.

Fartkontrol skal redde liv

For høj hastighed vurderes at være den hyppigste årsag til færdselsulykker med alvorlig tilskadekomst og dødsfald.

- Derfor er hastighed et meget vigtigt indsatsområde, og vi prioriterer fartkontrol på vejene for at redde liv og skabe tryghed for dem, der færdes i trafikken, siger Christian Berthelsen.

De fleste dødsulykker i trafikken sker på landeveje.

Seks ud af ti dødsulykker på landevejene sker med en overskridelse på mindre end 20 kilometer i timen. Fire ud af ti dødsulykker sker med en overskridelse på mere end 20 kilometer i timen, oplyser Rigspolitiet.

De målrettede fartkontroller er et led i et fælleseuropæisk samarbejde om at få hastigheden ned på vejene.

Fra 2012 til 2018 omkom 403 personer i en trafikulykke, hvor mindst en af de involverede parter kørte for stærkt.

I syv ud af ti af ulykkerne var farten en medvirkende årsag til, at ulykken indtraf - dog uden omkomne. I de resterende ulykker - tre ud af ti - var farten årsag til, at ulykken kostede menneskeliv.

Her er et eksempel fra landsbyen Allingskovby fra 2019, hvor bilisterne kørte alt for hurtigt.

Læs flere artikler fra Midt- og Vestjylland eller i kategorien 112.