Politiet advarer mod glatte veje

Markarbejde og frost gør, at risikoen for glatte veje er stor for tiden, advarer Midt- og Vestjyllands Politi

Det har været et meget vådt efterår, og en del landmænd har derfor først nu kunnet bjærge afgrøder fra de meget våde marker.

Det betyder, at der nogle steder ligger en del jord og mudder på vejene fra landbrugskøretøjerne.

Der er derfor grund til at advare trafikanterne om fedtede og glatte veje, fortæller Midt- og Vestjyllands Politi. 

Da bjærgningen af afgrøder i år sker senere på året end den plejer, er der nu på grund af både nedfaldent løv og frost opstået en farlig cocktail, der kan skabe stor risiko for glatte veje. Derfor opfordres billisterne til at passe på.

Samtidig opfordres landmænd og maskinstationer til at afmærke de vejstrækninger, de forurener, og til kontinuerligt at rengøre vejene igen, således som de har pligt til efter færdselsloven.


Læs flere artikler fra Midt- og Vestjylland eller i kategorien Trafik.