Politianmeldelse af vognmænd: Skudt ved siden af skiven

Konkurrencerådet har politianmeldt Økonomisk Forening for Persontransport. Nu svarer foreningens advokat igen med afvisning af anklagerne.

- Der er skudt over skiven, og der er skudt ved siden af skiven.

Sådan lyder reaktionen fra advokat Peter Stig Jakobsen.

Kommentaren falder i forbindelse med, at Konkurrencerådet har politianmeldt advokatens klient, Økonomisk Forening af Persontransport (ØFP). Beskyldningerne går på, at ØFP i regi af brancheforeningen løbende skulle have koordineret afgivelse af tilbud til Midttrafik.

Denne og andre påstande afviser Peter Stig Jakobsen fra advokat-firmaet Bech-Bruun med ordene:

- Man kan ikke erkende, at der er begået noget ulovligt.

Begyndte et andet sted

Sagen begyndte som henvendelse fra Midttrafik, der havde lavet et udbud af noget persontransport, og Midttrafik syntes, der var noget i foreningens tilbud, som ikke var, som Midttrafik mente, det skulle være, og så klagede man til Konkurrencestyrelsen.

- Men Konkurrencestyrelsen er jo ikke kommet frem til, at der har været noget i vejen med den måde, foreningen har budt på - hverken til Midttrafik eller andre. Det står der intet om i afgørelsen, fortæller advokat Peter Stig Jakobsen til TV MIDTVEST og fortsætter:

- Derimod så rettede Konkurrencestyrelsen fokus på foreningen som sådan og er kommet frem til at, der skulle foregå, efter styrelsens opfattelse, nogle drøftelser i foreningen om priser og om fordeling af ruter.

Det mener foreningen ikke, der er gjort – hverken om priser eller fordeling af ruter.

Måtte ikke selv byde

En anden anklage går på, at ØFP’s vedtægter forbød medlemmer selv at byde på de opgaver, som ØFP bød på. Opgaverne vedrørte persontransport – som for eksempel skolekørsel og patientbefordring i Midtjylland. 

- Det er rigtigt. Der stod i foreningens gamle vedtægter en bestemmelse om, at man ikke kunne byde som selvstændigt medlem, hvis man også bød som en del af foreningens bud, siger advokaten og tilføjer:

- Det var faktisk af hensyn til dem, der skulle modtage tilbuddene, sådan så man ikke troede, man fik to uafhængige tilbud men reelt kun fik et.

På den måde kunne de vognmænd, der bød både i foreningens regi og i eget regi, have den konkurrencefordel, at man ville kende foreningens tilbud, når man skulle sætte sin egen pris.

- Det var baggrunden for bestemmelsen, men bestemmelsen er væk nu. Den indgår ikke i aktuelle vedtægter for foreningen, siger advokat Peter Stig Jakobsen.

Fjernet igen

Da sagen blev rejst ved Konkurrencestyrelsen, at der kunne være tvivl om fortolkningen, så blev bestemmelsen fjernet.

Bliver det i foreningen aftalt, hvem der byder på hvad og hvor meget?

- Nej, det gør det ikke, siger advokaten.

quoteForeningen ser faktisk frem til, hvis sagen skal prøves af anklage-myndigheden.

Peter Stig Jakobsen, advokat for ØFP

Så internt i foreningen bliver der ikke drøftet priser og ruter?

- Det gør der ikke, nej.

- Først når man har vundet en kontrakt, og konkurrencen er slut, skal man selvfølgelig foretage en fordeling, fortæller Peter Stig Jakobsen.

Grov overtrædelse

Sagen får nu et retsligt efterspil. Konkurrencerådets formand har denne kommentar til politianmeldelsen:

- Når en brancheforening koordinerer sine medlemmers tilbudsgivning, begrænser det konkurrencen medlemmerne imellem, og det udgør en grov overtrædelse af konkurrenceloven.

- I sidste ende går det ud over skatteborgerne, der risikerer færre eller dårlige ydelser for pengene, siger Konkurrencerådets formand, Christian Schultz i en pressemeddelelse.

Ikke hørt

I foreningen er man frustreret over afgørelsen. En af frustrationerne går på, at man ikke føler Økonomisk Forening for Persontransport er blevet hørt ordentligt.

- Foreningen ser faktisk frem til, hvis sagen skal prøves af anklagemyndigheden ved politiet og få mulighed for at fortælle, hvad der egentlig er foregået, slutter advokaten.

Om ØFP

 

 


Læs flere artikler fra Midt- og Vestjylland eller i kategorien 112.