Undersøgelse: Kærshovedgårdbeboere belaster psykiatrien

Psykisk syge udlændinge fra Kærshovedgård fylder for meget i regionspsykiatrien. Det mener medlemmer af Region Midtjylland og Psykiatri-Listen.

Psykiatrien bliver udfordret af psykiatriske patienter fra Udrejsecenter Kærshovedgård, viser en undersøgelse lavet af Region Midtjylland. 

Det får nu medlemmer fra regionen og Psykiatri-Listen op af stolene.

- Der kommer en hel masse mennesker fra Kærshovedgård med psykiske problemer, som så bliver indlagt i psykiatrien, og det belaster en i forvejen meget belastet sengepsykiatri, fortæller Rose Marie Mollerup, der er næstformand i Psykiatri-Listen.

Derfor vil medlemmer af Region Midtjylland og Psykiatri-Listen nu finde en løsning.

Syv ud af 200 beboere i behandling

Udrejsecenteret har mere end 200 beboere, og ved en test den 14. november 2019 var syv af dem i psykiatrisk behandling ved regionen.

Det er kriminelle udlændinge, der enten har en behandlingsdom eller er i varetægtssurrogat - altså varetægtsfængslet på en psykiatrisk afdeling - der belaster psykiatrien i Region Midtjylland. 

- Så tænker jeg umiddelbart, at det kunne være en god idé, at der kom en psykiater ud eller en specialiseret psykolog eller en psykiatrisk sygeplejerske alt efter problematikken, foreslår Rose Marie Mollerup.

Hun mener også, at roden til problemet er, at forholdene på Kærshovedgård måske er så ringe, at beboerne får brug for psykiatrisk behandling.

Beboere fra Udrejsecenter Kærshovedgård med mentale problemer, udfordrer de psykiatriske afdelinger. Det viser en undersøgelse som Region Midtjylland har lavet.

En del af forslaget lyder også på, at surrogat-varetægtsfængslinger kommer til at foregå på Kærshovedgård.

Niels Johan Geil, der er chef for Kærshovedgård, har ikke ønsket at stille op til interview, men fortæller til TV MIDTVEST, at det ville kræve nogle store ændringer af udrejsecenteret, hvis forslaget skal blive til virkelighed.

Det skyldes blandt andet, at Kærshovedgård ikke er et fængsel, og derfor ikke kan frihedsberøve beboerne.

Regionen er heller ikke overbevist om forslaget.

- Som jeg ser det, så er psykiatriens opgave at behandle de mennesker, uanset om de kommer fra Kærshovedgård eller ej, som har behov for hjælp i psykiatrien. Men vi er selvfølgelig også interesserede i at undgå, at folk bliver indlagt i psykiatrien, hvis der ikke er behov for det, siger Jacob Ilsøe Klærke, der er formand for psykiatri- og sundhedsudvalget for SF i Region Midtjylland.

Er det et reelt problem, når der ikke er tale om mere end syv beboere fra Kærshovedgård?

- Alle mennesker, der får psykiatriske problemer, det bliver et problem, og psykiatrien er meget belastet, så hvis vi kan forebygge det her på en mindre indgribende måde, end at folk skal indlægges, så tænker jeg, at det er et reelt problem, hvis vi ikke gør det, siger Rose Marie Mollerup.

Forslaget kommer fra Det Radikale Venstre, Alternativet og Psykiatri-Listen, men det er Udlændingestyrelsen og Kriminalforsorgen, der i sidste ende skal beslutte, om psykiatriske beboere skal behandles på Kærshovedgård.


Læs flere artikler fra Midt- og Vestjylland eller i kategorien Sundhed.