Pape om øremærket barsel til mænd: - Jeg synes, det her er et rigtigt dårligt forslag

Det er ikke den rigtige løsning at øremærke mere barsel til fædre, lyder det fra Søren Pape Poulsen (K). Beskæftigelsesminisiteren er derimod positivt stillet overfor parternes forslag.

I en ny aftale vil Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH) og Dansk Arbejdsgiverforening øremærke 11 ugers barsel til både mor og far.

Det kan betyde, at danske forældre kan se frem til at skulle fordele barslen mere ligeligt mellem sig, lige meget om de ønsker det eller ej.

Den idé synes formanden for Det Konservative Folkeparti, Søren Pape Poulsen dog ikke om.

- Jeg synes ikke, jeg som politiker skal blande mig i, hvordan en familie skal indrette sig. Så jeg synes, det her er et rigtigt dårligt forslag. Det har intet med frit valg at gøre overhovedet. Om det har noget med ligestilling at gøre, vil jeg tillade mig at sætte spørgsmålstegn ved, siger han og fortsætter:

- Jeg har det faktisk sådan, at det at to mennesker mødes og får børn, det er først og fremmest en privat begivenhed. Vi skal ikke fra staten eller samfundets side blande os i, hvordan en familie indretter sig.

EU-direktiv kræver ændringer

Reglerne for barsel skal ændres, på grund af et nyt EU-direktiv, der skal implementeres i løbet af næste år. Direktivet pålægger EU-landene at øremærke minimum ni ugers barsel til begge forældre.

Da det danske barselssystem ikke har så mange ugers øremærket forældreorlov til fædre, kræver det en ændring af det danske system.

Derfor har arbejdsmarkedets parter sat sig ned og udarbejdet deres bud på en model, og her anbefaler de altså ni ugers barsel udover de to uger i forbindelse til fædre og medforældre. Mødrene får ligeligt tildelt 11 ugers øremærket barsel.

Det betyder, at fædre står til at minimum 11 ugers barsel mod de nuværende to uger. Hvordan det endelige forslag kommer til at se ud er dog ikke klart endnu.

For eksempel ønsker regeringens støttepartier sig 14 ugers øremærket barsel, oplyser ordførere fra de tre partier SF, Radikale og Enhedslisten.

- Det er ikke alle familier, der kan dele det op sådan. Det her fører lige til, at børnene kommer tidligere i institution, for det er ikke alle, der vil kunne tage de her 11 uger. Det synes jeg er rigtigt ærgerligt, siger Søren Pape Poulsen.

Forslaget fra arbejdsmarkedets parter skal først vedtages ved lov i Folketinget, hvis det skal føres ud i livet. Den konservative formand vil endnu ikke svare på, hvad de ender med at stemme i folketingssalen, når et forslag skal til afstemning.

- Nu er vi nødt til at kigge det her noget grundigere igennem. Det er os meget imod. Normalvis siger vi jo, at EU-implementeringer er, som de er. Men nu ser vi, om regeringen lægger mere på. Om vi så ender med at stemme rødt eller gult, det må vi se på, men jeg er bestemt ikke begejstret, og jeg synes, det er et kæmpe tilbageskridt for familierne.

Positiv minister

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) er modsat Søren Pape Poulsen umiddelbart positiv overfor parternes forslag.

- Jeg synes faktisk, det er et rigtig positivt forslag fra arbejdsmarkedets parter. Det er en model, som er gennemtænkt og passer sammen med overenskomster og aftaler. Den lægger også op til kvantespring, både for ligestillingen, for farens rettigheder og for barnets trivsel. Så overordnet set tager vi positivt imod det fra regeringens side og synes der er mange gode takter, siger han tirsdag.