OVERBLIK: Ministerier bekymrede over statslig udflytning

Der forventes varige merudgifter, kompetencetab og øgede transportudgifter, når statsjob flyttes ud i landet.

Tirsdag løfter regeringen sløret for, hvad den samlede regning for udflytningen af 3900 statslige arbejdspladser løber op i.
    
De berørte ministerier har indsendt deres vurderinger af omkostninger og konsekvenser til Finansministeriet, der har brugt de seneste uger på at udarbejde et fuldt overblik over økonomien og udfordringerne.
    
Ritzau har fået delvis aktindsigt i korrespondancen, der blandt andet viser:
    
* Social- og Indenrigsministeriets udflytninger alene vil koste 40,5 millioner kroner. Det er ti procent af hele budgettet for udflytningen, som i første omgang har lydt på 400 millioner kroner i 2016.
    
* Øgede transportomkostninger til de mange ture fra provinsen til København kan betyde nedskæring på bemandingen. Børnerådet og Rådet for Socialt Udsatte forventer tilsammen knap en million kroner i meromkostninger til transport årligt.
    
* Flere styrelser vurderer, at det vil være umuligt at holde det faglige niveau. Styrelsen for Patientsikkerheds klagecenter forventer således, at "et meget begrænset antal" af de ansatte vil flytte med til Aarhus. Derfor er det vurderingen, at "det ikke vil være muligt at opretholde et stabilt driftsleje ved opstarten".
    
* Civilstyrelsen under Justitsministeriet vurderer, at flytningen vil have "indflydelse på styrelsens samlede kompetenceniveau og vil dermed kunne få betydning for styrelsens varetagelse af opgaverne". Der vil være et "forventeligt kompetencetab" og produktionstab.
    
* Samtlige berørte ministerier regner med, at flertallet af de ansatte vælger at takke nej til at flytte med deres job. Flere styrelser åbner i den forbindelse op for at give medarbejderne lønbonus for at flytte med til provinsen.
    
* Både Naturstyrelsen og Erhvervstyrelsen forventer "varige merudgifter" ved udflytningen - blandt andet på grund af husleje, tab af stordriftsfordele og behov for at lave to af bestemte stillinger, så der er en medarbejder i både København og Jylland.
    
Kilde: Aktindsigt hos Finansministeriet.
    
/ritzau/

 


Læs flere artikler fra Midt- og Vestjylland eller i kategorien Politik.