Overblik: Det dækker trafikaftalen

Regeringen og forligspartierne har i dag endeligt bekræftet en aftale om asfalt, broer og havne.

Nu er det sidste punktum langt om længe blev sat for en ny trafikaftale, der ud over en motorvej mellem Herning og Holstebro sætter penge af til en række strækninger i det midt- og vestjyske trafiknet - både til lands og til vands.

Aftalen blev torsdag formiddag indgået blandt alle Folketingets partier med undtagelse af Enhedslisten.

Mere albuerum til kæmpe-transporter

Et af de store punkter i aftalen, foruden den nye motorvejsstrækning, er, at de midt-, vest og nordvestjyske veje skal forbedres i forhold til transporter med de store modulvogntog. Forligspartierne har sat 11 millioner kroner af til strækninger her i landsdelen. Det gælder flere steder på rute 11 fra Skjern over Hurup mod Thisted og Aalborg, på rute 15 mellem Brejning og Ringkøbing. Desuden på rute 13 ved Viborg og rute 26 mellem Viborg og Skive.

Det er blandt andet rundkørsler og afkørsler, der skal udvides, for at der kan blive plads til de store transporter.

Tjek af vandvejen

Der bliver også sendt en pose penge af sted i retning mod trafikken i Limfjorden. Her skal Aggersundbroen og Sallingsundbroen have bedre stødsikring, og så skal vanddybden af den vestlige Limfjord måles op. Dette er en del af en større havnepakke, hvor partierne også vil sikre bedre muligheder for transport af vindmøller. Adgangen til og fra havnene skal også forbedres for modulvogntog.

Ny undersøgelse af Viborg-Århus

Der ser ikke umiddelbart ud til at være konkrete planer på vej for strækningen mellem Viborg og Århus. I aftalen står nemlig, at der skal laves en ny VVM-høring for at undersøge mulighederne for en linjeføring, der går mere sydligt, end hvad man først har undersøgt. Denne høring vil ligge klar midt på året.

Motorvej bekræftes

Som det har været fremme de seneste dage, så bliver en motorvej mellem Herning og Holstebro en realitet. 3,4 milliarder bliver tilført til Infrastrukturfonden til en motorvej samt en "vejforbindelse til Gødstrup." I foråret 2013 vil den konkrete linjeføring blive drøftet.


Læs flere artikler fra Midt- og Vestjylland eller i kategorien Erhverv.