Overbelagte fængsler: - Rammerne stemmer ikke overens med virkeligheden

Historiske overbelægninger i fængsler og arresthuse presser personalet. Fængselsforbundets formand mener, at rammerne i Kriminalforsorgnen ikke stemmer overens med virkeligheden.

Fængsler og arresthuse er presset til det yderste her i landsdelen. Overbelægningen er historisk høj. 

I år har 102 % af alle celler i Midt- og Nordjyllands arresthuse været i brug. Det er landets højeste belægning. Det viser tal fra kriminalforsorgen. 

Belægningsprocent i landsdelens arresthuse

Dermed er belægningen i alle landsdelens arresthuse over 100 %. I fængslet i Nørre Snede er belægningsprocenten 99. 

- Vi er i en situation, hvor vi hverken har personale eller celler nok til at drive fængslerne, siger Bo Yde Sørensen, der er formand for Fængselsforbundet. 

Selvforskyldte besparelser

Selvom de midt- og nordjyske arresthusene og fængsler allerede er pressede, skal der resten af året spare i alt 10 millioner kroner.

Besparelserne skyldes, at man i den første del af året har brugt for mange penge. 

- Det er kritisabelt, at man har bragt sig selv i den situation. Det er ikke rettidig omhu, siger Bo Yde Sørensen. 

Samtidig med besparelserne kan det også forventes, at der i fremtiden kommer endnu flere indsatte. Det øgede antal insatte skyldes en række lovstramninger.

Rammerne passer ikke til virkeligheden

I Nørre Snede Fængsel oplever de ansatte, at det er utrygt at gå på arbejde. Det fortæller tillidsrepræsentanten Morten, der af sikkerhedsmæssige årsager ikke ønsker at oplyse sit efternavn.

I går fortalte Søren Pape Poulsen til TV MIDTVEST, at der netop er blevet indgået en aftale om, at der de kommende fire år skal tilføjes et ekstra beløb til Kriminalforsorgen. 

Dog mener Fængselsforbundets formand, Bo Yde Sørensen, at de ekstra penge ikke er nok til at løse de problemer, der er i Kriminalforsorgen i dag.

- Den ramme som Kriminalforsorgnen drives efter i dag, passer ikke den virkelighed, vi er i. Situationen har ændret sig, siden man lavede forliget, siger Bo Yde Sørensen.

Ingen løsning på kort sigt

Jeppe Bruus fra Socialdemokratiet er medlem af retsudvalget, og han erkender, at der ligger et politisk ansvar for, at rammerne er i orden.

Han understreger dog også, at det er Kriminalforsorgen, der har ansvaret for at implementere rammerne ordentligt ude i fængslerne og arresthusene. 

- Der er en lang række udfordringer på det her område, vi som ny regering er nødt til at tage fat på, men vi kommer ikke til at kunne løse problemet på den helt korte bane, siger Jeppe Bruus.
 

 

Læs flere artikler fra Midt- og Vestjylland eller i kategorien Samfund.