Overarbejde for 1,5 milliarder kroner i Forsvaret

På blot to år har danske soldater modtaget milliarder af kroner for det overarbejde, de har udført i forsvarets tjeneste.

Fra 1. januar 2014 og frem til i dag er der betalt cirka 1,5 milliard kroner for de ansattes merarbejde i Hæren, Søværnet og Flyvevåbnet. Det svarer til, at hver ansat i gennemsnit har fået udbetalt knap 60.000 kroner i overarbejdsbetaling.  En uholdbar situation lyder det i dag fra fagforeninger og tillidsfolk. Med de mange penge følger nemlig store fysiske og psykiske problemer.
- På det menneskelig plan, ser vi i øjeblikket rigtig mange skilsmisser blandt forsvarets ansatte, fortæller fællestillidsmand Jørgen Pedersen, fra Hærens Konstabel- og Korporal Forening i Skive.

Sygdom og psykiske problemer er hverdagen
Sygdom og psykiske problemer er også en del af hverdagen blandt de ansatte, som er presses af ekstra arbejde i forbindelse med internationale missioner, større øvelser og en generel mangel på medarbejdere i forsvaret.
- De ansatte har måned efter måned hundredevis af overarbejdstimer, og det viser med al ønskelig tydelighed, at den er helt gal med arbejdsmiljøet i Forsvaret, siger Jørgen Pedersen.

Ansatte flygter fra Forsvaret
De store mængder overarbejde og manglende muligheder for at holde fri giver ifølge tillidsfolkene så store frustrationer, at de ansatte i stor stil flygter fra militæret. Et problem, som de ansatte hos Air Control Wing i Karup kender alt for godt. Enheden står for overvågningen af det danske luftrum og bidrager med radar-enheder til internationale opgaver.
- Vi er nede på cirka 80 procent af den normale bemanding i øjeblikket. Det presser naturligvis hele systemet, fortæller fællestillidsmand Jan Berg Rasmussen, som også er medlem af hovedbestyrelsen i Centralforeningen for Stampersonel, der er forsvarets største fagforening.

Ifølge tillidsmanden er smertegrænsen ved at være nået i forhold til, hvor stærkt de enkelte medarbejdere kan løbe.
- Vi har personlige rådgivere, som arbejder med at håndtere konflikter i forbindelse med stress-relaterede lidelser på arbejdspladsen. Den viden jeg har omkring det er, at de har rigtig travlt i øjeblikket, siger Jan Berg Rasmusen.

Politisk ansvar
Hos de ansatte og fagforeningerne er der ingen tvivl om, at ansvaret for at få løst problemet med de massive mængder overarbejde ligger hos politikerne.
- Det er en gordisk knude. Enten må de bevilge flere penge, så vi kan ansætte flere folk. Ellers må de prioritere de opgaver forsvaret bliver bedt om at løse, lyder det fra fællestillidsmand hos Helicopter Wing i Karup, Allan Bøge Mikkelsen

De 1.5 milliarder kroner, som forsvaret har udbetalt i overarbejde de seneste år, svarer i årsværk til cirka 3000 stillinger. 


Læs flere artikler fra Midt- og Vestjylland eller i kategorien Erhverv.