Østersart truer den danske natur

En ny invassiv østersart truer nu den danske natur. Fiskere og eksperter frygter, at arten vil udrydde blåmuslinger og europæiske østers.

Den invassive stillehavsøsters optræder nu i så stort antal i Limfjorden, at eksperter frygter for bestanden af blåmuslinger og europæiske østers.

Ifølge Jyllandsposten har forskere allerede nu set konsekvensen af den invassive arts ankomst i Vadehavet.

Her har Stillehavsøstersen overtaget en stor del af de banker, hvor blåmuslinger før huserede, og det resulterer i en betragtelig nedgang i antallet af de populære muslinger.

Eksperter og fiskere frygter nu, at den invassive østersart, ligesom i Vadehavet, vil gøre et stort indhug i bestanden af europæiske østers og blåmuslinger i Limfjorden.

Frygten bunder ifølge Jyllandsposten i en undersøgelse fra 2014 lavet af forskere fra Danmarks Tekniske Universitet, DTU. Her konstaterede forskerne, at otte ud af 10 opsamlede østers var Stillehavsøsters.

Ifølge Jyllandsposten er det tal endnu højre i Lemvig. Her er hele 30 % af den samlede bestand af østers nu Stillehavsøsters.

-Jeg frygter for at blåmuslinger og den europæiske østers bliver udkonkurreret. Det tager nogle år endnu, men de breder sig hurtigt, og det vil være en katastrofe for erhvervet her i Limfjorden, siger professor Jens Kjerulf Petersen, leder af dansk skaldyrscenter, til Jyllandsposten.   

Domino-effekt

Også fiskerne ser bekymret på udviklingen.

- De skal væk fra kanterne af Limfjorden. Det er en dominoeffekt, og vi er truet som erhverv, siger Svend Bonde til Jyllandsposten.

Til daglig er han fisker og ejer af Glyngøre Shell-Fish. Han har på forsøgsbasis forsøgt at fiske stillehavsøsters.

Svend Bonde er dog ikke begejstret for kvaliteten for den invassive art, som han anser for at være et discountprodukt, der ikke kan sælges til samme pris som de oprindelige europæiske østers.

Løsningsprojekt søsat

Jens Kjerulf Petersen har med udgangspunkt i udviklingen forsøgt at få private fonde til at støtte bekæmpelsen af Stillehavsøsters i Limfjorden.

- Hos de statslige myndigheder er der ingen interesse for at gøre noget ved det. Men hvis vi får penge til det, vil vi lave et forsøg, hvor vi mobiliserer skoler, dykkerklubber, spejdere og almindelige borgere i forsøget på at fjerne så mange østers som muligt, siger han til Jyllandsposten.  

Bo Husted Kjeldgaard, der er formand for limfjordsfiskerne, er begejstret for projektet.

- Vi er alle sammen enige om, at stillehavsøsters er en invasiv art, der skal bekæmpes. Det støtter vi helt sikkert, siger han til Jyllandposten.

Står det til ham, så ser han ingen grund til ikke at trække i gummistøvlerne og gå ud og grave den op én efter én.


Læs flere artikler fra Midt- og Vestjylland eller i kategorien Natur.