Omstridt ukrudtsdræber må bruges fem år mere

EU har givet tilladelse til, at glyphosat, som er det aktive stof i ukrudtsmidlet RoundUp, fortsat må bruges.

EU's medlemslande har mandag stemt for en fornyelse af tilladelsen til at bruge glyphosat i fem år, som EU-Kommissionen har foreslået. 

Glyphosat er aktivstoffet i den topsælgende ukrudtsdræber Roundoup, der bliver fremstillet af det amerikanske firma Monsanto. Kommissionen har tidligere forsøgt at skaffe et kvalificeret flertal til at forlænge tilladelsen i 10 år, men det glippede. Tidligere på måneden stemte landene om kompromisforslaget på en femårig forlængelse. Her var det hverken muligt at samle et flertal for eller mod forslaget. Derfor blev det overdraget til EU's appeludvalg, hvor et lille flertal altså nu har stemt for.

Stoffet har længe været brugt og godkendt i EU, men i de seneste år er det kommet i modvind. I 2015 erklærede FN's verdenssundhedsorganisation, WHO, i en rapport, at glyphosat sandsynligvis er kræftfremkaldende. Siden har EU's kemikalieagentur, Echa, og fødevareagentur Efsa, dog frikendt stoffet på det punkt.

I Danmark har Miljøstyrelsen godkendt stoffet og vurderet, at det er sikkert at anvende i Danmark i forhold til mennesker og miljø.

Så meget glyphosat køber dansk landbrug


Læs flere artikler fra Midt- og Vestjylland eller i kategorien Miljø.